Symposium: Constitutionele verandering in Nederland?

Over de grondwetswijzigingen van 2022-2023

tot

Op 1 juni 2023 organiseert het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht het symposium ‘Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023’, ter gelegenheid van de publicatie van het gelijknamige boek onder redactie van Janneke Gerards (hoogleraar fundamentele rechten), Jurgen Goossens (hoogleraar staatsrecht) en Eva van Vugt (universitair docent staatsrecht) – allen verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Het boek brengt staatsrechtexperts uit heel Nederland bijeen, om aandacht te schenken aan de staat van de grondwet en grondwetsherziening, de toekomst van constitutionele toetsing, en de diverse aspecten van de grondwetsherziening in 2022 (met een kleine uitloper naar 2023). Deze herziening – die leidt tot zes wijzigingen – is ook wel “de meest omvangrijke grondwetsherziening sinds 1983” genoemd. De grondwetsherziening heeft namelijk geresulteerd in (1) een algemene bepaling, in bepalingen betreffende (2) een door niet-ingezeten Nederlanders gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer, (3) het recht op een eerlijk proces en (4) het brief- en telecommunicatiegeheim, in (5) een herijking van de grondwetsherzieningsprocedure, en in (6) het aanvullen van de discriminatiegronden van artikel 1 Grondwet.

Download hier de flyer met het programma

Programma

13:00 – 13:30
 • Welkomstwoord namens de redactie, door Eva van Vugt
 • Inleiding, door Paul van Sasse van Ysselt
13:30 – 14:15

Plenaire sessie: Grondwet(sherziening) anno 2023
Moderator: Janneke Gerards

 • De Grondwet ‘revisited’: geleidelijke aanpassing en verdiepende interpretatie – Luc Verhey, Lisanne Groen, Tom van Ernst
 • De rigide Nederlandse Grondwet? Een empirische analyse van de grondwetswijzigingen 1814-2023 – Jurgen Goossens en Koen Haex
14:30 – 15:15

Parallelle sessies: Grondwetswijzigingen 2022-2023 
Keuze tussen 5 wijzigingen:

 • ‘De kernbeginselen van onze Grondwet’: De algemene bepaling in historisch-constitutioneel perspectief – Maarten Stremler
 • De nieuwe discriminatiegronden van artikel 1 Grondwet – lijnen in het debat – Janneke Gerards
 • De modernisering van artikel 13 Grondwet: een techniekonafhankelijke bescherming van het communicatiegeheim – Rowin Jansen
 • De verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en het nieuwe kiescollege niet-ingezetenen – Gohar Karapetian
 • Herijking van de grondwetsherzieningsprocedure – Toni van Gennip & Eva van Vugt
15:15 – 15:30

Pauze

15:30 – 16:15

Parallelle sessies: Grondwetswijzigingen 2022-2023 
Keuze tussen 4 wijzigingen:

 • ‘De kernbeginselen van onze Grondwet’: De algemene bepaling in historisch-constitutioneel perspectief – Maarten Stremler
 • De nieuwe discriminatiegronden van artikel 1 Grondwet – lijnen in het debat – Janneke Gerards
 • De modernisering van artikel 13 Grondwet: een techniekonafhankelijke bescherming van het communicatiegeheim – Rowin Jansen
 • Herijking van de grondwetsherzieningsprocedure – Toni van Gennip en Eva van Vugt
16:30 – 17:15

Plenaire sessie: Constitutionele toetsing, quo vadis? 
Moderator: Jurgen Goossens

 • Meerwaarde van rechterlijke toetsing aan de grondwettelijke grondrechtenbepalingen vergt meer dan afschaffen toetsingsverbod – Ingrid Leijten en Claire Loven 
 • Een constitutioneel hof in Nederland? – Roel Schutgens
17:15 – 18:15

Borrel
 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Janskerkhof 2-3, Utrecht
Aanmelden

Via email naar montaignecentrum@uu.nl (plaatsen zijn beperkt)