25 maart 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie Lennard van der Woude

Studying thermomorphogenesis using the bio-active small molecule Heatin

Klimaatverandering vormt een steeds groter wordende bedreiging voor de voedselzekerheid omdat stijgende temperaturen zorgen voor verminderde opbrengsten van belangrijke gewassen. Onderzoek naar hoe planten reageren op hogere temperaturen kan het ontwikkelen van nieuwe, beter aangepaste gewassen versnellen. Echter, temperatuur beïnvloed (bijna) elk proces in een plant. Daarom is het onderzoeken van de moleculaire basis van groei aanpassing onder hoge temperatuur, met als doel de koelingscapaciteit van de plant te verbeteren (thermomorfogenese), een grote uitdaging. 
Wij hebben gebruik gemaakt van een ‘chemisch-genetische’ benadering om nieuwe factoren te vinden die thermomorfogenese controleren. In dit onderzoek is een stof geïdentificeerd, Heatin genaamd, die thermomorfogenese nabootst onder controle temperatuur condities. Door middel van ´chemical proteomics´ technieken hebben we vervolgens eiwitten geïsoleerd die direct met Heatin interacteren, wat resulteerde in de identificatie van de familie van Nitrilases als directe interactoren van Heatin en als regulatoren van thermomorfogenese. Nitrilases zijn eerder geïdentificeerd als enzymen betrokken bij de biosynthese van het hormoon auxine. Auxine zelf is eerder in causaal verband gebracht met thermomorphogenese. Deze kennis kan nu worden ingezet voor de veredeling van klimaat-geadapteerde gewassen.

Begindatum en -tijd
25 maart 2019 10:30
Einddatum en -tijd
25 maart 2019 11:30
Promovendus
L.C. van der Woude
Proefschrift
Studying thermomorphogenesis using the bio-active small molecule Heatin
Promotor(es)
prof. dr. J.C.M. Smeekens
Co-promotor(es)
dr. ing. M. van Zanten