6 september 2017 van 20:00 tot 21:30

Studium Generale: Tegen de stroom in - Dwarsdenkers en tegengeluiden

Van vrouwenemancipatie tot andersglobalisme: een gemeenschappelijk ideaal zet mensen in beweging. Maatschappijwetenschapper prof. Jan Willem Duyvendak (UvA) vergelijkt de ingrediënten van maatschappelijke verandering vroeger en nu. Wat maakt een sociale beweging succesvol?

Kijk voor meer informatie op de site van Studium Generale.

Begindatum en -tijd
6 september 2017 20:00
Einddatum en -tijd
6 september 2017 21:30