14 mei 2020 van 13:30 tot 17:00

Studiemiddag Maatschappelijk-technologische vraagstukken in het bèta-onderwijs

Op 14 mei zal een studiemiddag georganiseerd worden voor lerarenopleiders STEM door het projectteam INSITE van de UU. Het thema van deze studiemiddag is 'Maatschappelijk-technologische vraagstukken in het bèta-onderwijs'. 

Thematiek

Moet vaccinatie verplicht worden? Mogen we alleen nog ‘duurzame energie’ gebruiken? Kan de opwarming van de aarde nog worden gestopt?

Dit type maatschappelijk-technologische vraagstukken (socio-scientific issues) krijgt in toenemende mate aandacht in de lerarenopleidingen voor de bètavakken. Het onderwijs heeft immers de taak om leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin ze in staat zijn mee te denken en beslissen over dit soort actuele vraagstukken

SSI zijn meestal weinig gestructureerde, open problemen of dilemma’s die meerdere oplossingen hebben. Bij het nemen van beslissingen over dergelijke vraagstukken spelen onderliggende data een belangrijke rol. Daarbij speelt de wiskunde, in het bijzonder de statistiek met grote databestanden een belangrijke rol. Tijdens deze studiemiddag gaan we in op de manier waarop de verschillende bètavakken samen aan de slag kunnen met SSI. We gebruiken daarbij onder meer ervaringen en ideeën uit Europese projecten over dit onderwerp (Parrise, MasDiv en Ensite).

Wij nodigen lerarenopleiders STEM en andere geïnteresseerden van harte uit zich in te schrijven.

 

Programma – Environmental SSI in mathematics and science teacher education

13:45-14:00 Introduction

14:00-14:45 Invited plenary – Christine Knippels (Utrecht University, Freudenthal Institute) – SSI and IBL

14:45-15:00 Break

15:00-16:30 Topic discussions 

 

<< lees meer >>

 

Begindatum en -tijd
14 mei 2020 13:30
Einddatum en -tijd
14 mei 2020 17:00