25 juni 2019 van 14:30 tot 17:00

Studiemiddag: het weren van haatpredikers en de houdbaarheid van het grondwettelijk censuurverbod

Steven Anderson
De Amerikaanse ‘anti-homoprediker’ Steven Anderson.

Het Montaigne centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht organiseert samen met het Netwerk Recht en Religie op 25 juni een studiemiddag over de juridische toelaatbaarheid van het weren van haatpredikers en de houdbaarheid van het grondwettelijk censuurverbod.

De middag sluit aan de actualiteit. Vorige maand nog werd de Amerikaanse predikant Steven Anderson de toegang tot Nederland ontzegd. Met die maatregel werd hem de meningsuiting in Nederland onmogelijk gemaakt. Eerder werden vergelijkbare maatregelen genomen ten aanzien van imams die een radicaal gedachtegoed aanhangen. De beslissing om de ‘anti-homoprediker’ Anderson te weren werd Kamerbreed gesteund. Desalniettemin kan ook betoogd worden dat er grondrechtelijke bezwaren kleven aan dit overheidshandelen.  

Stefan Philipsen & Manon Julicher, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht, publiceerden een opiniestuk in De Volkskrant, Spreekverbod haatprediker is verontrustend

Begindatum en -tijd
25 juni 2019 14:30
Einddatum en -tijd
25 juni 2019 17:00