21 september 2017 van 10:45 tot 17:30

Studiedag Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur

Foto Kees Rutten

De Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) organiseert haar jaarlijkse studiedag op donderdag 21 september in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deze WEMAL-studiedag staat in het teken van een aantal zeldzame medische boeken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek De Uithof (UBU).

Voor de digitalisering en ontsluiting van deze middeleeuwse handschriften en drukken uit de zestiende eeuw hebben medewerkers van de UBU nauw samengewerkt met enkele leden van WEMAL. Op de studiedag presenteren zij de resultaten van dit project en laten zij zien op welke manier deze historische bronnen toegankelijk kunnen worden gemaakt voor verder onderzoek. Na de lunch gaan de deelnemers aan de studiedag zelf aan het werk met enkele manuscripten/drukken aan de hand van concrete opdrachten en vragen. Ook is er een kleine tentoonstelling van deze bijzondere handschriften en drukken te zien.

Begindatum en -tijd
21 september 2017 10:45
Einddatum en -tijd
21 september 2017 17:30
Entree
Gratis