Student empowerment: de rol van de docent bij het faciliteren dat studenten eigenaar worden van hun leerproces

tot

Deze sessie is al eerder gegeven tijdens de Teaching and Learning Inspiration Days op 2 februari 2024, wegens populariteit wordt deze herhaald. De voertaal van de sessie is Engels.

Hoe kunnen leerlingen het leerproces in eigen hand nemen? Het is het idee om een omgeving te creëren waarin studenten willen leren in plaats van moeten leren. Maar als we willen dat studenten creatieve, zelfsturende leerlingen zijn, moeten we verder gaan dan de betrokkenheid van studenten en naar empowerment gaan. Dit is het kernidee van de overstap van docentgericht naar leerlinggericht. Dit vraagt uiteraard een verandering, tijdsinvestering en een andere rol van de docent. In deze interactieve sessie duiken we in het concept van student empowerment, geven we het perspectief van een student hierop en bedenken we samen nuttige hulpmiddelen voor docenten in het implementatieproces.

Deze sessie wordt gegeven door leden van de T@UU council:

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
USBO, Bijlhouwerstraat 6 - ruimte 2.02
Aanmelden

Meld je hier aan