13 juni 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Deniz Ugurlar

Structuuronderzoek aan C1-antilichaamcomplexen

Het complementsysteem is een complex netwerk van plasma- en membraan-geassocieerde eiwitten, die effectieve immuunreactie kunnen produceren tegen infectieuze micro-organismen. Een onbalans in complement door ongereguleerde of inadequate activeringveroorzaakt een breed scala aan ziekten, waaronder auto-immuunziekten, leeftijdgerelateerde ziekten en neurodegeneratieve ziekten. Omdat het complementsysteem zo'n breed scala aan functies heeft, is het begrijpen van de moleculaire details van complementactivering fundamenteel. De klassieke route van complement wordt geïnitieerd door een groot macromoleculair complex met de naam C1, dat antilichaam-antigeencomplexen op celoppervlakken bindt. C1 is een 790-kDa-complex, dat bestaat uit een herkenningseiwit (C1q), en een hetero-tetrameer (C1r2s2) van proteasen die gebonden is tussen C1q collageenarmen. Dit proefschrift behandelt de open vragen met betrekking tot de dynamische formatie van C1 (d.w.z. C1r2s2 binding aan C1q) auto-activatie van C1r en de binding van de volledig C1 aan antilichamen. Met behulp van de nieuwste ontwikkelingen in native massaspectrometrie en cryo-elektronenmicroscopie bieden onze gegevens nieuwe inzichten in de formatie en activering van het C1-complex en structurele details van C1 gebonden aan antilichaamplatforms.

Begindatum en -tijd
13 juni 2018 12:45
Einddatum en -tijd
13 juni 2018 13:45
Promovendus
Mw. D. Ugurlar Msc
Proefschrift
Understanding the first steps of the complement classical pathway: Structural studies on C1-antibody complexes
Promotor(es)
prof. dr. P. Gros