Stappenplan voor het bespreken van morele vraagstukken

tot

Tijdens deze sessie diepen we een casus uit door middel van het Utrechtse stappenplan, een methode voor moreel beraad. Het stappenplan leent zich met name voor het bespreken van concrete morele vraagstukken. Voorbeelden zijn: ‘Wat doe ik als een student ineens over Gaza begint tijdens een les over een heel ander onderwerp?’, of ‘Hoe reageer ik als studenten bij de koffieautomaat vragen wat ik van de situatie vind?’ De casus wordt systematisch ontleed, zodat gespreksdeelnemers samen tot helderdere inzichten komen. De workshop is primair bedoeld als kennismaking met de methode, maar uiteraard kan het uitdiepen van de casus zelf ook de nodige inhoudelijke inzichten opleveren. Voorstellen voor een te bespreken casus zijn zeer welkom!

Voertaal: Nederlands (indien nodig luistertaal).

Op deze pagina zijn ook handvatten en pedagogische tips voor het voeren van een dialoog beschikbaar.

Neem deel aan de conversatie (Teams link)
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd