25 november 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Lisette Pompe

Stability of silica supported copper catalysts for methanol synthesis

Katalysatoren zijn van groot belang voor de chemische industrie en de productie van brandstoffen en chemicaliën. In de loop der tijd worden deze materialen minder efficiënt. In dit onderzoek is de stabiliteit van koperkatalysatoren tijdens de synthese van methanol bestudeerd. De koperdeeltjes van deze katalysatoren groeien tijdens de reactie, waardoor de katalysator geleidelijk aan activiteit verliest. De deeltjes groeien door middel van twee mechanismen: diffusie van de deeltjes over het dragermateriaal waarbij de deeltjes samen kunnen smelten en Ostwald-rijping.

In dit onderzoek werden katalysatoren met verschillende eigenschappen gesynthetiseerd om de invloed van deze eigenschappen op de deactivatiesnelheid te kunnen bestuderen. Er werd een model ontwikkeld om de bijdragen van de individuele mechanismen aan de deactivatie te beschrijven. Met behulp van dit model kan de deactivatie van koperkatalysatoren beter worden voorspeld. Ook werden katalysatoren gemaakt waarvan een dragermateriaal een kooi-achtige structuur had. De koperdeeltjes konden hierdoor worden opgesloten waardoor de stabiliteit verbeterde. Daarnaast werd de activiteit van koperkatalysatoren als functie van de deeltjesgrootte onderzocht.

Begindatum en -tijd
25 november 2019 16:15
Einddatum en -tijd
25 november 2019 17:15
Promovendus
C.E. Pompe MSc
Proefschrift
Stability of silica supported copper catalysts for methanol synthesis
Promotor(es)
prof. dr. P.E. de Jonghprof. dr. ir. K.P. de Jong