tot

Speciaal Descartes Centre Seminar met Federica Russo

Handen die een boek ophouden waar letters uitvliegen © iStockphoto.com/efks
© iStockphoto.com/efks
Federica Russo

Teaching Philosophy of Science and Technology: some reflections on how to make it inclusive and diverse

Elke discipline en subdiscipline heeft haar eigen mainstream en uitgekristalliseerde canons. In de afgelopen jaren heeft de filosofie geprobeerd haar eigen canon(s) te diversifiëren door de mainstream(s) meer toegankelijk en inclusief te maken voor andere benaderingen en tradities. Wetenschapsfilosofie, bijvoorbeeld, is gedomineerd door analytische benaderingen, en niet alleen in Anglo-Amerikaanse kringen. Filosofie van de technologie, om een ander voorbeeld te geven, kan heel verschillend worden onderwezen naargelang voor een analytische of een continentale benadering wordt gekozen.

Mijn BA- en MA-onderwijsportfolio omvat onderwerpen op het gebied van de filosofie van wetenschap en technologie. In mijn cursussen probeer ik bij te dragen aan een algemene beweging om de filosofie van de wetenschap opener en inclusiever te maken. Daartoe diversifieer ik onderwerpen en benaderingen, en ontwerp ik opdracht- en beoordelingsmethoden die inclusie bevorderen op het niveau van onderwerpen en argumentatie, evenals een collaboratieve aanpak onder studenten. Tijdens dit seminar presenteer drie cursussen: Filosofische Benaderingen van de Wetenschappen (BA); Filosofie van de Sociale Wetenschappen (MA), en Filosofie van de Techno-Wetenschappen.

Lees hier meer over Federica Russo in het Engels.

 

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Entree
Deelname is gratis
Aanmelden

De link om deel te nemen via Microsoft Teams vindt u hier.