31 augustus 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie Chris van Dorp

Snel evoluerende pathogenen in een polymorfe gastheerpopulatie

Pathogenen moeten zich aanpassen aan een heterogene gastheerpopulatie. Een belangrijke bron van heterogeneteit in de mens is het humane leukocytenantigen (HLA), met meer dan tienduizend varianten. Deze moleculen worden gebruikt door het immuunsysteem om geïnfecteerde cellen te detecteren. Aanpassing vindt plaats op meerdere niveaus. Op het populatieniveau worden pathogenen geselecteerd om zo veel mogelijk te versprijden. Binnen de gastheer kan een pathogeen ontsnappen aan immuunreacties.

We richten ons op de immunologie en de epidemiologie van twee pathogenen, influenza A virus (IAV), en humaan immunodeficiëntievirus type 1 (HIV-1). We bestuderen hoe deze virussen ontsnappen aan immuunreacties en wat voor gevolgen dit heeft op het populatieniveau. In het geval van IAV combineren we historische genetische data van IAV met de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld verzameld door huisartsen in Nederland. Met de genetische data bepalen we de mate van ontwijking van de immuniteit. De incidentie data geeft een ruwe schatting voor de varbaarheid voor IAV in Nederland. Tegen alle verwachtingen in vinden we geen verband tussen vatbaarheid en immuunontwijking.

In deel twee van het proefschift bouwen we modellen van de evolutie van HIV-1. Een belangrijk begrip is de viral lading: het aantal virus deeltjes per mililiter bloed. Tussen patiënten is een enorme variatie in de virale lading waarneembaar. Deels wordt dit verklaard door HLA, en deels door het virus. De modellen voorspellen dat de evolutie van de virale lading voornamelijk bepaald wordt op het binnengastheerniveau.

Begindatum en -tijd
31 augustus 2018 16:15
Einddatum en -tijd
31 augustus 2018 17:15
Promovendus
C.H. van Dorp
Proefschrift
Rapidly evolving pathogens in a polymorphic host population: Modeling immuno-epidemiology of HIV-1 and influenza A virus
Promotor(es)
prof. dr. R.J. de Boer
Co-promotor(es)
dr. M. van Boven