24 september 2018 van 18:00 tot 19:00

Promotie Sebastian Greiner

Snaartheorie

Snaartheorie geeft ons een kandidaat voor een consistente theorie die alle fundamentele materie interacties beschrijft. In plaats van puntdeeltjes gebruikt het vibrerende snaren. Om goed gedefinieerd te zijn, moet snaartheorie in tien of meer ruimte-tijd dimensies leven. Omdat wij in een vier-dimensionale wereld leven, worden deze extra dimensies opgerold in kleine compacte ruimtes, te klein om gezien te kunnen worden door de huidige experimenten. De geometrie van deze extra dimensies is essentieel voor de observeerbare natuurkunde en bepaalt ook hoe sterk krachten zijn en hun interacties met materie.

In dit proefschrift introduceren we een methode om de effectieve natuurkunde af te leiden voor een  bepaalde klasse van snaartheorieën, namelijk F-theorie op Calabi-Yau viervariëteiten. We beschrijven hoe men de koppelingen van zogenoemde drie-vorm scalairen voor een bepaalde klasse van deze geometrieën, torische hyperoppervlakken, kan berekenen. 

Begindatum en -tijd
24 september 2018 18:00
Einddatum en -tijd
24 september 2018 19:00
Promovendus
S.W. Greiner
Proefschrift
Aspects of Calabi-Yau fourfold Compactifications
Promotor(es)
prof. dr. S.J.G. Vandoren
Co-promotor(es)
dr. T.W. Grimm