9 februari 2018 van 14:00 tot 17:00

9 februari 14:00 -17:00 uur

Slotbijeenkomst USO project: Help! Hoe haal ik mijn statistiek?

Afsluitende bijeenkomst van het USO project Een innovatief remediërend digitaal leerarrangement voor statistiek. De afsluitende bijeenkomst vindt plaats op 9 februari, van 14:00 tot uiterlijk 17:00 in het Teaching & Learning Lab op de 3e etage van het Buys Ballot Gebouw.

Het slagingspercentage bij de statistiekvakken van de bachelor Biologie, de bachelor Economie en bacheloropleidingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen was relatief laag (rond de 70%). Om iets te doen aan dit relatieve lage slagingspercentage is eind 2015 een projectgroep begonnen met het ontwikkelen van een digitaal leerarrangement. Er is gewerkt aan een online cursus met interactieve opgaven en een overzicht van resultaten om het leerproces te faciliteren, te sturen en te verbeteren.

Wat zijn de resultaten? In welke mate verschilt de toepasbaarheid per faculteit/opleiding? Hoe kunnen andere docenten hun voordeel hieruit halen? Kom 9 februari:

14:00 - 14:10 Opening, introductie (Johan Jeuring)

14:10 - 15:00 Workshop statistiek onderwijs ontwikkelen in de DWO (Sietske Tacoma)

15:00 - 15:10 pauze

15:10 - 16:00 vier korte presentaties over:

  • statistiek bij Biologie (Rutger Hermsen)
  • statistiek bij Economie (Adriaan Kalwij)
  • statistiek bij Sociale wetenschappen (Jeltje Wassenberg-Severijnen)
  • en een domain reasoner voor feedback bij het stapsgewijs oplossen van opgaven over toetsen (Sietske Tacoma)

Dit project is door het Utrecht Stimuleringsfonds (USO) gefinancierd. Het Centre for Academic Teaching beoordeelt sinds 2018 de onderzoeksaanvragen en helpt USO-projecten bij de disseminatie van de opgedane kennis.

Begindatum en -tijd
9 februari 2018 14:00
Einddatum en -tijd
9 februari 2018 17:00
Entree
gratis