9 oktober 2019 van 20:00 tot 21:30

SG lezing: Moderne zonden: Ongelukkig zijn

FemmeCurieuse / photocase.com
FemmeCurieuse / photocase.com

Bij de pakken neerzitten is er anno 2019 niet meer bij, ‘neem het heft in eigen hand: wees gelukkig!’ is het credo. En wie dat niet is, moet leren mindful om te gaan met tegenslagen, of positief te denken. Docent Moderne Nederlandse Literatuur dr. Esther Op de Beek (LEI) bestudeert hoe we schrijven en denken over geluk. Wat zijn de gevolgen van onze collectieve geluksobsessie?

Begindatum en -tijd
9 oktober 2019 20:00
Einddatum en -tijd
9 oktober 2019 21:30
Entree
Gratis
Meer informatie
Studium Generale