19 november 2019 van 15:15 tot 17:00

The afterlives of masses

Seminar: Where do protesters go in winter?

© iStockphoto.com

Op dinsdag 19 november vindt een seminar plaats over het idee van 'de massa' zoals die ontstaat tijdens protesten. Daniele Salerno vraagt: "Hoe ontstaan massa's demonstranten, hoe verschijnen ze, hoe nemen ze een politieke identiteit aan, hoe verdwijnen ze en hoe keren ze terug?

Salerno behandelt deze vragen door zich te richten op de narratieve en semiotische status van 'de massa'. Door middel van een analyse van de affecten die mensen samenbrengen op dezelfde (echte, symbolische of virtuele) plaats, alsook van hun verschijnings- en zinvolle verschijningsvormen, onderzoekt hij hoe het culturele geheugen de affectieve, esthetische en politieke constitutie van de massa als (politieke) collectieve actor stuurt. De presentatie richt zich met name op de massabijeenkomsten in Frankrijk in 2015 en 2016, waarbij de nadruk zal liggen op de begrippen narrativiteit en semiosis. De eerste aardt de analyse van massatransformaties in formele kenmerken (acterende en actoriale rollen, narratieve en discursieve niveaus). De laatste richt zich op de processen van representatie, herinterpretatie en circulatie van massabijeenkomsten als voorwaarden voor hun latere heropleving.

Daniele Salerno is Marie Skłodowska-Curie Global Fellow (2019-2022). Hij werkt samen met prof. Ann Rigney en de onderzoeksgroep "Remembering Hope: The Cultural Memory of Protest in Europe" (REACT) aan het project "Cultural Memory in LGBT Activism for Rights" (MEMORIGHTS). Daniele heeft een doctoraat in Semiotische Studies aan de Universiteit van Bologna en het Italiaanse Instituut voor Human Sciences.

Het seminar is georganiseerd in de context van het door de ERC-gefinancierde onderzoeksproject Remembering Activism (ReACT).

 

Begindatum en -tijd
19 november 2019 15:15
Einddatum en -tijd
19 november 2019 17:00