15 september 2017 van 13:30 tot 16:15

Het proces achter en de effecten van wetswijzigingen

Seminar Werkloosheidswet - denk mee over de WW

Vrijdag 15 september wordt het tweede seminar gehouden in het kader van onderzoek naar de effecten van wijzigingen in de Werkloosheidswet. Tijdens deze interdisciplinaire middag kan net een andere kijk op de WW ontstaan.

Centraal staan twee thema’s met elk twee sprekers en een plenaire discussie over door hen geponeerde stellingen.

1. Het (politieke) proces achter wijzigingen in de WW

Eerst gaat drs. Leon van Damme (aio Centrum voor Parlementaire Geschiedenis RU) in op het spanningsveld tussen normen, idealen en de politieke praktijk bij de totstandkoming van wetswijzigingen in de WW.

Daarna bespreekt mr. Madhvi Ramparichan de juridische gevolgen van de invoering van de Wet Boeten in de WW. Wat voor effect heeft de wijziging in het sanctiesysteem gehad op de rechtspositie van de WW’er? In hoeverre is de wetgever consequent geweest bij het wijzigen van het sanctiesysteem in de WW?

2. Effecten van wetswijzigingen: participatieverhogend?

Dr. ir. Marijke von Bergh houdt de effecten van een aantal wetswijzigingen tegen het licht, waarbij ze in gaat op de statistische significantie van wijzigingen, maar ook of ze beleidsmatig betekenisvol zijn en de WW-doelen van inkomensbescherming en activering dienen.

Drs. Ed Berendsen (senior kennisadviseur UWV) gaat in op de vraag of verkorting van de duur van de WW een instrument voor participatieverhoging kan zijn.

Over het onderzoek

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in de Werkloosheidswet sinds de invoering in 1987. Dit onderzoek wordt gefinancierd door Instituut Gak.
Projectleiders: prof. mr. Frans Pennings en prof. dr. Joop Schippers; aio: mr. Madhvi Ramparichan; postdoc: dr. ir. Marijke von Bergh.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te denken en discussiëren op vrijdag 15 september 2017, van 13.30 - 16.15 uur met aansluitend een borrel.

Begindatum en -tijd
15 september 2017 13:30
Einddatum en -tijd
15 september 2017 16:15