Seminar "Kleur bekennen voor een stabiele en veerkrachtige Europese economie"

SAVE THE DATE!

tot
Foto van Euromunt met Europese sterren

Op uitnodiging van prof. dr. Hans van Meerten spreekt prof. dr. Lex Hoogduin over het rapport van de Commissie Europese economie (CEE): “Kleur bekennen voor een stabiele en veerkrachtige Europese economie”. De CEE beschrijft in dit rapport handelingsperspectieven voor Nederland op het gebied van Europese integratie in komende kabinetsperiodes, vertrekkend vanuit een economische en financiële invalshoek.

De aanleiding

De Covid-19 crisis gaf een impuls aan de Europese samenwerking, maar tegelijkertijd zijn bestaande kwetsbaarheden in de Europese economie versterkt, waaronder de hoge publieke schulden in een aantal lidstaten. Zodoende is het herstelfonds Next Generation EU opgezet. De Europese Commissie zal voor het eerst geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt om beleidsuitgaven in de lidstaten te financieren.

Dit vormde de concrete aanleiding voor het verzoek aan de onafhankelijke CEE om voor het Nederlandse kabinet handelingsperspectieven te schetsen. Deze hebben als doel om de Europese economie stabieler, weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Daarbij kreeg de ECC het verzoek om verschillende opties te onderzoeken, met ieder haar uitwerkingen voor de Europese integratie.

De spreker

Spreker prof. dr. L.H. Hoogduin was als één van de leden van de CEE gemoeid met het recent gepubliceerde rapport. Naast bestuurder is hij adviseur, ondernemer, en hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook was hij eerder verbonden aan de Nederlandsche Bank, de Europese Centrale Bank, de London stock exchange groep, Robeco en de Universiteit van Amsterdam.

Programma

14.00

Inloop

14.10

Opening

14.15

Inleiding presentatie

14.20

Presentatie

14.50

Pauze

15.00

Q&A, Paneldiscussie

15.20

Uitloop, Napraten

In verband met de veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19 is aanmelden verplicht. Wilt u aanwezig zijn? We werken volgens het beginsel: 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Het seminar is interessant voor iedereen met een interesse in de beleidspositie van Nederland op het gebied van Europese economie!

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, 3512 BK Utrecht, ruimte 013
Aanmelden

a.k.r.wouters@uu.nl.