26 november 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Jacopo Margutti

Roterende Vlakken, Fluctuerende Vormen: Anisotrope Flow en Magnetische Velden in Zware-Ionenbotsingen

In deze dissertatie presenteren we een reeks metingen van de anisotrope flow in zware ionenbotsingen, gericht op het onderzoeken van de eigenschappen van hete en dichte QCD-materie. We analyseren gegevens die zijn verzameld door het ALICE-experiment in de LHC tussen 2010 en 2015, waarbij loodionen (208Pb) botsten bij een centrum-van-massa-energie per nucleon van een paar TeV.

De anisotrope flow kwantificeert de mate van anisotropie in de azimutale verdeling van de momenta van de deeltjes geproduceerd in de botsing en verschaft informatie over de collectieve dynamica van het systeem. We bestuderen in het bijzonder hoe de anisotrope flow gemiddeld afhangt van de botsings energie van de ionen, van de mate waarin ze elkaar overlappen, en van kinematische variabelen (e.g. snelheid). We observeren dat alle bovengenoemde resultaten in essentie compatibel zijn met de verwachtingen, waarmee we ons huidige begrip van zware ionenbotsingen bevestigen.

Vervolgens bestuderen we de sterke magnetische velden die in dergelijke botsingen zijn gecreëerd. Om precies te zijn, we zoeken naar bewijzen van het chirale magnetische effect. We concluderen dat er geen significante bijdrage van het chirale magnetische effect aanwezig is in de azimutale verdeling van de deeltjesmomenta en we kwantificeren deze conclusie met een bovengrens. We onderzoeken ook een ander mogelijk effect van het magnetisch veld, namelijk een verschil in gerichte stroom volgens de elektrische lading van het deeltje. We vinden wederom geen significant bewijs van een dergelijk fenomeen, hoewel de resultaten een indicatie geven van het effect; toekomstig werk zal een definitief antwoord geven.

Begindatum en -tijd
26 november 2018 12:45
Einddatum en -tijd
26 november 2018 13:45
Promovendus
J.M. Margutti
Proefschrift
Rotating planes, fluctuating shapes: Anisotropic flow and magnetic fields in heavy-ion collisions
Promotor(es)
prof. dr. R.J.M. Snellings
Meer informatie
Volledig proefschrift