20 november 2015 van 14:00 tot 18:00

Religie: Struikelblok voor integratie?

Op 20 november organiseren Ercomer en de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met dagblad Trouw, in Utrecht een symposium rondom de vraag “Religie: Struikelblok voor integratie?” De titel van het symposium verwoordt een veel gehoorde aanname. Sprekers uit de wetenschap en samenleving zullen hier gedurende de middag vraagtekens bij plaatsen.

Tijdens het symposium formuleren verschillende sprekers een antwoord op de vraag in hoeverre religie voor migranten een struikelblok vormt voor hun integratie in de Nederlandse samenleving, of dat zij juist aan deze integratie bij kan dragen. Allereerst zal James Kennedy (hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de VU, columnist Trouw) deze vraag benaderen vanuit een historisch perspectief, waarna het onderzoeksteam rond Frank van Tubergen (hoogleraar sociologie aan de UU) haar bevindingen presenteert op basis van recent onderzoek waarin duizenden migranten werden ondervraagd over hun geloof.

Columns

Na de wetenschappelijke bijdragen volgt een drietal columns van Ahmed Marcouch (lid van de Tweede Kamer voor de PvdA), Maarten Boudry (filosoof en religie-criticus), en Mounir Samuel (politicoloog en Midden-Oosten deskundige). Ten slotte volgt een debat waarin deze drie sprekers hun stellingen verdedigen.

De middag wordt georganiseerd in samenwerking met dagblad Trouw en is bedoeld voor een breed publiek.

Inschrijven

Deelname aan het symposium is gratis. Inschrijven kan via symposiumreligie@uu.nlNa inschrijving wordt het definitief programma per mail toegestuurd.

Begindatum en -tijd
20 november 2015 14:00
Einddatum en -tijd
20 november 2015 18:00