Relatiecrisis? Op zoek naar houvast in onze relatie met dieren

Vaarkamplezing op 9 juni 2022

tot

De positie van het dier verandert; dieren worden steeds meer als partner gezien. Op 9 juni 2022 organiseren de faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de vijfde keer de Vaarkamplezing. Dit keer is het thema ‘Relatiecrisis?’' en gaan we op zoek naar houvast in onze relatie met dieren, vanuit de wetenschap, filosofie en rechtsgeleerdheid.

Datum en tijd: Donderdag 9 juni 2022, 16:30 – 18:00 met aansluitend een borrel
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Aanmelden: tot 2 juni via https://www.rda.nl/nieuws/activiteiten/2022/04/22/aanmelden-vaarkamplezing-9-juni-2022.

Programma Vaarkamplezing 2022

15.45 uur        Inloop en ontvangst met koffie & thee
16.30 uur        Welkom door prof. dr. ir. Dick Heederik, hoogleraar faculteit Diergeneeskunde
16.45 uur        Introductie door mr. drs. Jan Staman, voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden, gevolgd door toelichten op het thema door: 

  • prof. dr. ir. Frans de Waal, bioloog en primatoloog
  • drs. Marjan Slob, filosoof en essayist 
  • mr. drs. Janneke Vink, rechtsfilosoof en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht

18.00-19:30    Borrel en napraten

Vaarkamplezing

Als eerbetoon en herinnering aan Professor Henk Vaarkamp is in 2013 de gelijknamige Vaarkamplezing ingesteld. Vaarkamp was onder meer voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden en hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde. De Vaarkamplezing is een baken op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken, en staat in het licht van leren, verbinden en inspireren. 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd