16 oktober 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie Henk van den Toorn

Rekenmethoden voor eiwitonderzoek: van getallen naar biologie

Eiwitten zijn de bouwstenen van het leven die in een organisme, orgaan of cellen al het werk doen. Er bestaan veel verschillende eiwitten, elk met een specialistische functie. Om eiwitten te bestuderen is een microscoop vaak niet genoeg en zijn onderzoekers aangewezen op meer geavanceerde technieken. Vroeger werd veel onderzoek gedaan aan maar één eiwit, tegenwoordig is het mogelijk alle eiwitten uit een biologisch preparaat tegelijkertijd te analyseren. Dit heet proteomics.

Henk van den Toorn beschrijft in zijn proefschrift de ontwikkeling van specialistische en geavanceerde software voor de analyse van data uit proteomics onderzoek. Daarnaast beschrijft hij twee interessante voorbeelden van biologisch proteomics onderzoek.

Het eerste voorbeeld is de fosforylering van een eiwit. Dit proces is een chemische aan/uit schakelaar voor eiwitten, waardoor het eiwit geactiveerd of geïnactiveerd wordt. Hierdoor kan een cel snel op zijn omgeving reageren. Een hypothese is dat een speciaal soort fosforylering - op het aminozuur tyrosine - evolutionair ongeveer tegelijkertijd met dieren is ontstaan. Van den Toorn onderzocht dit bij een ‘levend fossiel’: het plakdiertje Trichoplax. Hij vond aanwijzingen dat de hypothese over de fosforylering waarschijnlijk klopt, waarmee weer een stapje is gezet in het begrip van de evolutie van dieren.

In het tweede onderzoek bestudeerde hij ratten met een aangeboren afwijking om een hoge bloeddruk krijgen. Hiervoor combineerde hij de data van DNA- en RNA-analyses met die uit het proteomics-onderzoek. Op basis hiervan vond Van den Toorn een mogelijke kandidaat voor een gen dat een rol speelt bij deze afwijking, namelijk CYP17A1.

Begindatum en -tijd
16 oktober 2017 14:30
Einddatum en -tijd
16 oktober 2017 15:30
Promovendus
H.W.P. (Henk) van den Toorn
Proefschrift
Computational Proteomics: from numbers to biology
Promotor(es)
prof.dr. A.J.R. Heck
Co-promotor(es)
dr.ir. B. van Breukelen