18 oktober 2017 van 18:30 tot 20:30

Rechterlijke oordeelsvorming in ‘moeilijke zaken’

rechterlijke macht

Rechters wordt vaak gevraagd om zich uit te spreken over complexe zaken. Vaak is die complexiteit juridisch van aard, maar soms worden er ook moeilijke maatschappelijke, politieke of ethische kwesties aan de rechter voorgelegd. U kunt denken aan de rechtszaak over de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen, aan de Urgenda-zaak over CO2-uitstoot, of aan zaken over levensbeëindiging of eigendom van embryo’s.
De wettelijke of verdragsbepalingen die in dit soort zaken aan de orde zijn, geven vaak maar weinig concrete aanknopingspunten om zo’n zaak te beslissen. Tegelijkertijd moet het rechterlijk oordeel rationeel en deugdelijk onderbouwd zijn. Hoe moet een rechter zo’n zaak dan aanpakken? Op welke gronden kan hij tot een aanvaardbaar oordeel komen? En maakt het daarbij nog verschil of het een nationale rechter is die zo’n zaak beoordeelt, of een internationale rechter als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Dit is het soort vragen dat professor Janneke Gerards aan de orde zal stellen tijdens de table d'hôte op woensdag 18 oktober. Ze zal dat doen aan de hand van twee rechtszaken over moeilijke zaken die aan rechters zijn voorgelegd: de zaak Charlie Gard en de kwestie van de scheiding van de Siamese tweeling Jodie en Mary.

Begindatum en -tijd
18 oktober 2017 18:30
Einddatum en -tijd
18 oktober 2017 20:30