REBO Impact Night 2022

"Vrijheid, tolerantie en mensenrechten onder druk?"

tot
Poster containing statements regarding human rights

We leven in spannende tijden. Door internationale spanningen en oorlogen, de Coronapandemie, toenemende polarisatie in onze samenleving, desinformatie, en schuivende geopolitieke verhoudingen worden onze vrijheden beperkt. Deze ontwikkelingen hebben globale, maar zeker ook lokale gevolgen.

Na een paar jaar gedwongen stilte vanwege de Coronapandemie organiseert de faculteit weer haar jaarlijkse REBO Impact Night voor alle medewerkers, studenten en externe relaties. Tijdens dit evenement gaan wetenschappers, staf, studenten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek over vrijheid, tolerantie en mensenrechten. We bespreken de juridische, economische en bestuurlijke aspecten, zoeken naar oplossingen en uitwegen, en kijken kritisch naar de rol van de wetenschap.

Graag nodigen we je uit aanwezig te zijn bij de REBO Impact Night en mee te doen in de gesprekken over vrijheid, tolerantie en mensenrechten onder druk.

Programma

19.00 uur: Inloop met koffie en thee.

19.30 uur: Welkom
Prof. dr. Janneke Plantenga, decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO);
Korte toelichting op het programma door dagvoorzitter prof. dr. Mirko Noordegraaf, vice-decaan Maatschappelijke Impact.

19.40 uur: Gastspreker
Fatimazhra Belhirch, sinds 1 april directeur van het Universitair Asiel Fonds (UAF). In een interview zei ze: “Mijn passie is een positief verschil maken in de samenleving. Daarbij gaat het om gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Daarom zet ik mij al jaren in voor maatschappelijke thema’s die mij aan het hart gaan: mensenrechten, de positie van vluchtelingen, een meer humane samenleving en kansengelijkheid. In mijn nieuwe rol voor het UAF komen deze thema’s samen.

20.00 uur: Het globale en lokale perspectief
Vanuit een globaal en lokaal perspectief belichten respectievelijk prof. dr. Joost de Laat, director Utrecht University Centre for Global Challenges en dr. Karin Geuijen, onder andere onderzoekscoördinator van Welcoming Spaces, een internationaal consortium dat meerjarig onderzoek doet naar de manier waarop niet-EU migranten onderdeel (kunnen) zijn van het revitaliseren van krimpgebieden in Europa.

20.15 uur: Kort gesprek met de zaal onder leiding van Mirko Noordegraaf.

20.25 uur: Intermezzo: De Tolerantiecarrousel
Bijdrage prof. dr. Toine Pieters (lid Descartes Centre Universiteit Utrecht).

20.30 uur: Start De Tolerantiecarrousel in verschillende zalen.

20.50 uur: Reflectie op intermezzo.

21.00 uur: Paneldiscussie over "vrijheid, tolerantie en mensenrechten onder druk" onder leiding van Vincent Tijseling (student assessor REBO bestuur) met onder andere prof. dr. Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief, Fatimazhra Belhirch, Joost de Laat, Karin Geuijen.

21.20 uur: Intermezzo: lancering project De Rechtvaardige stad
30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 30 persoonlijke videoportretten van inwoners van 030 (met Dovana Films en Antoine Buyse).

21.30 uur: Afsluiting en drankjes.

Aanmelden

Aanmelden voor de REBO Impact Night kan via onderstaande button.

Meld je aan

Toelichting op De Tolerantiecarrousel – tijdens de Impact Night Try Out!!

Vanaf juni kunnen inwoner en bezoekers van de stad Utrecht De Tolerantiecarrousel bezoeken. Deze carrousel bestaat uit een bus met daarin twee projectieschermen die verhalen vertellen waar bezoekers op kunnen reageren. Op de schermen komen achtereenvolgens drie historische figuren aan het woord:

  • Maria Ruysch, een non die vanwege de ‘Opstand van de Geuzen’ naar Utrecht vluchtte (thema godsdienstvrijheid);
  • Abraham Aboab, een migrant die in Maarssen terecht kwam als een van de weinige Portugese Joden (thema migratie);
  • Een achttiende-eeuwse Utrechtse condoomverkoopster. Ze vertelt het verhaal van een preutse stad waar niet altijd ruimte was voor seksuele vrijheid (thema seksuele vrijheid).

Tijdens de REBO Impact Night krijgen de bezoekers een primeur!!

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein, Utrecht