24 januari 2018 van 17:30 tot 21:00

Resilient societies

Verslag Impact Night 2018: About green cities and involved citizens

Impact Night 2018 Mark Sanders, Marleen Rijswick en Albert Meijer in gesprek

Of we een achtertuin hadden die "plensbuibestendig" is, vroeg interim-decaan Janneke Plantenga in haar welkomstwoord op de Impact Night 2018.

Kort daarna ging een woud aan handen omhoog bij de vraag wie er met de fiets naar zijn werk ging. Waarop gespreksleider Mirko Noordegraaf de vervolgvraag stelde: "Wie heeft er een douche op zijn werk? Minder handen. "En wie maakt er ook gebruik van?" Tot zo ver de grappen, want klimaatproblematiek is serious business. "Als we niks doen stijgt de temperatuur op aarde snel met vier graden en dat is in Nederland met zijn inklinkende bodem en het water dat van alle kanten komt absoluut geen optie", aldus Marcel Beukeboom, klimaatgezant van Nederland in zijn keynote. 

Na Beukeboom, hield de Utrechtse wethouder Duurzaamheid Lot van Hooijdonk een betoog en daarna gingen drie van onze wetenschappers (Marleen van RijswickAlbert Meijer, en Mark Sanders), in discusie met twee mensen uit de praktijk (Robin Berg van LomboXnet en Carola Wijdoogen van NS) en met de zaal.

Impact Night 2018 in 5 rake uitspraken
Impact Night 2018 Lot van Hooijdonk spreekt in de aula

1. Marcel Beukeboom, klimaatgezant van Nederland:
"Het is opmerkelijk dat 'Doughnut Economics' van Kate Raworth momenteel zó populair is. Ze wordt zelfs "de nieuwe Keynes" genoemd, terwijl ik dit verhaal al langer ken. Hoe dan ook, ik ben blij want zij benadrukt dat een sturende rol van de publieke sector nodig is voor het bewaken van grenzen." (Noot van de redactie: de binnenste cirkel van Raworths "doughnut" markeert de ondergrens van wat we nog een menswaardig leven kunnen noemen, de buitenste cirkel markeert het maximale dat we kunnen consumeren om de aarde duurzaam en leefbaar te houden.) 

2. Lot van Hooijdonk, wethouder Duurzaamheid, Milieu, Verkeer en mobiliteit in de gemeente Utrecht"
"Wij gaan niet over de stopcontacten van een ander. Dat kan nu nog niet. Juridisch bijvoorbeeld niet, er is hoe dan ook een lobby voor nodig. Want ik weet zeker: de markt doet niet "zijn ding". Businessmodellen veranderen niet zonder wortel of stok. Dáár liggen de vragen voor REBO." 

3. Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie:
Tegen Robin Berg van LomboXnet): "Het leuke is, uw project is "toevallige innovatie". U wilde een accu kopen om uw overvloedige zonne-energie in op te slaan een elektrische auto bleek goedkoper als opslagapparaat. Dat soort infrastructurele oplossingen is waar we het van moeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van groen in de stad, plaatsen die zowel overtollige neerslag opvangen als een wandelgebied kunnen zijn."

4. Carola Wijdoogen, directeur Duurzaam Ondernemen bij NS:
Op de vraag uit de zaal waarom een treinreis duurder kan zijn dan vliegen: "Er is geen level playing field. Er zit geen belasting op kerosine."

5. Marleen van Rijswick hoogleraar Europees en nationaal waterrecht:
"Je moet als burger ergens van op aankunnen, of dat nu een boete is of een subsidie. Subsidies moet je als overheid niet plots vermeerderen of verminderen."

Aan het slot van de avond interviewde Maarten van Bottenburg, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschapp de recent aan de Universiteit Utrecht afgestudeerde Francesca Ali. Zij streeft maatschappelijke impact na met haar prijswinnende project Taste Before you Waste. Hij benoemde ook de kansen die er voor onze faculteit liggen om de verschillende disciplines hier te bundelen voor duurzaamheidsproblemen. "Júist als de oplossingen niet pasklaar zijn."

REBO Impact Night: Resilient Societies

Resilient Societies: about green cities and involved citizens

Het wereldnieuws wordt gedomineerd door de grote uitdagingen van deze tijd. Migratie, klimaat en nieuwe technologieën hebben impact tot in de haarvaten van onze samenleving. Oplossingen voor deze global challenges worden veelal op regionaal en stedelijk niveau gevonden. Dit vraagt om een resilient society met nieuwe verhoudingen tussen overheden, burgers en bedrijfsleven. Wat is uw rol daarin?

Programma Impact Night januari 2018

17:30 – 19:15 - Leven Lang Leren

Resilient societies en involved citizens vragen om een nieuwe rol en vaardigheden van professionals en om een continue aanvulling van het kennisniveau, ook wel bekend als het LevenLangLeren principe. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie ziet hierin een actieve taak voor zichzelf en daarom wordt er al sinds lange tijd aanbod ontwikkeld speciaal voor professionals onder de naam Executive onderwijs. Met een inspiratiesessie die aansluit bij het thema van de avond willen wij u laten kennismaken met onze expertise en aanbod op dit vlak.

Onze wetenschappers zullen u inspireren met korte pitches over:

In de pauze wordt een lichte maaltijd aangeboden.

17:15 – 19:15 - Dean's Dinner (alleen op uitnodiging)

Jaarlijks nodigt het bestuur van de faculteit een gezelschap van high-level stakeholders uit om deel te nemen aan het Dean's Dinner. Onze wetenschappers discussiëren over actuele maatschappelijke onderwerpen binnen het thema Resilient Societies met bedrijfsleven, overheden en instanties.

19:30 – 21:00 - Impact Night

Tijdens een sprankelend en interactief programma in de prachtige aula van het Academiegebouw, kunt u bijdragen verwachten van keynote sprekers:

  • Marcel Beukeboom - Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden
  • Lot van Hooijdonk - Wethouder duurzaamheid van de gemeente Utrecht

Ook gaan onze topwetenschappers in gesprek met vooraanstaande expers uit de prakijk.

Vanuit de Universiteit Utrecht:

  •  Marleen van Rijswickhoogleraar Europees en nationaal waterrecht
  •  Albert Meijerhoogleraar Publieke innovatie
  •  Mark Sanders, hoofddocent Macro-economie (onder meer op het gebied van duurzame economische groei en energie transitie)

Vanuit de praktijk:

  • Annemieke Nijhof, ceo van advies- en ingenieursbureau Tauw en voormalig topvrouw van het jaar.
  • Ruud Koornstra, de eerste Nationale Energiecommissaris van Nederland.
  • Robin Berg van LomboXnet, initiatiefnemer van een nieuw energieconcept dat op dit moment als eerste wordt toegepast in de Utrechtse wijk Lombok.
  • Francesca Ali, Taste before you Waste, winnaar Impact Prijs 2016. 

Er is volop gelegenheid om mee te discussiëren. 

Ontmoet het netwerk

Na afloop van de Impact Night nodigen we u uit om een feestelijke borrel te drinken met uw (oud-)studiegenoten, vrienden en/of collega’s.

Begindatum en -tijd
24 januari 2018 17:30
Einddatum en -tijd
24 januari 2018 21:00