28 februari 2020 van 14:30 tot 15:15

Raciale en etnische discriminatie op de westerse arbeidsmarkt

Eerder onderzoek leverde sterk bewijs voor het bestaan van raciale en etnische discriminatie op de arbeidsmarkt. Tot op heden was het echter nog onduidelijk of alle raciale en etnische minderheidsgroepen in dezelfde mate getroffen worden. Daarnaast zijn veel eerdere studies vooral beschrijvend, en is weinig onderzoek gedaan naar de onderliggende verklaringen. Promovendus Lex Thijssen gebruikt een meta-analyse en een cross-nationaal vergelijkend veldexperiment om deze verklaringen te achterhalen.

Thijssen toont aan dat, ondanks het feit dat raciale en etnische discriminatie wijdverspreid is, vooral minderheden met een donkere huidskleur en/of een niet-westerse migratieachtergrond sterker gediscrimineerd worden dan minderheden met een westerse migratieachtergrond.

Daarnaast wijzen zijn bevindingen uit dat meer concrete indicatoren voor productiviteit op individueel- en groepsniveau niet zijn gerelateerd aan raciale en etnische discriminatie.

Tijdens het onderzoek zijn wel sterke aanwijzingen gevonden dat raciale en etnische discriminatie samenhangt met (de percepties van werkgevers ten aanzien van) het vermeende herkomstland van sollicitanten en de bredere sociale context waarbinnen werkgevers opereren, zoals het land of regio waarin een organisatie gelokaliseerd is.

Begindatum en -tijd
28 februari 2020 14:30
Einddatum en -tijd
28 februari 2020 15:15
Promovendus
Lex Thijssen
Proefschrift
Racial and Ethnic Discrimination in Western Labor Markets: Empirical Evidence from Field Experiments
Promotor(es)
prof. dr. F.A. Van Tubergen
Co-promotor(es)
dr. M.T.A. Coenders, dr. B. Lancee