18 maart 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Ernest van der Wee

Quantitative 3D real-space studies of arrested colloidal structures and processes

Wij bestudeerden colloïdale mengsels door middel van licht- en elektronenmicroscopie. Colloïdale deeltjes, met een grootte tussen de 1 en 1000 nanometer, zijn een veelgebruikt modelsysteem voor fysische fenomenen in het onderzoeksveld van de gecondenseerde materies, zoals kristallisatie en glasvorming. Doordat de colloïdale deeltjes veel groter zijn dan atomen of moleculen, bewegen ze ook veel langzamer, waardoor het mogelijk is de fenomenen te volgen. Bovendien maakt de grootte van de deeltjes het mogelijk ze te bestuderen met microscooptechnieken.

Wij hebben een methode ontwikkeld om colloïdale mengsels vast te zetten om ze te kunnen bestuderen in drie dimensies met lichtmicroscopie. We laten zien dat deze methode universeel toepasbaar is op een groot aantal colloïdale mengsels. Daarnaast kan de methode ook worden gebruikt voor het conserveren van structuren geïnduceerd door externe velden, zoals een elektrisch veld, die anders uiteenvallen wanneer het veld zou worden verwijderd. Dit maakt de ontwikkeling van nieuwe materialen mogelijk.

Wij laten ook zien hoe deze methode toegepast kan worden om de kernvorming van kristallen van colloïdale deeltjes te bestuderen. Waar lichtmicroscopie-onderzoek naar dit verschijnsel eerder gelimiteerd is in het volume wat onderzocht kan worden, bestudeerden wij hier volumes met tot wel honderd keer meer deeltjes dan voorheen.

Tot slot bestudeerden we bolvormige assemblages van mengsels van binaire colloïdale deeltjes welke zogenaamde Laves kristallen vormen in bulk. Wij vonden dat afhankelijk van de verhouding in het aantal van de grote en kleine deeltjes, de bolvormige geometrie van de assemblage geen rol speelt, of verrassend genoeg, resulteert in de vorming van een icosaëdrisch quasikristal.

Begindatum en -tijd
18 maart 2019 12:45
Einddatum en -tijd
18 maart 2019 13:45
Promovendus
E.B. van der Wee
Proefschrift
Quantitative 3D real-space studies of arrested colloidal structures and processes
Promotor(es)
prof. dr. A. van Blaaderen