tot

Publieksmiddag Utrecht Centre for Early Modern Studies

Het Utrecht Centre for Early Modern Studies organiseert op 20 mei 2017 een publieksmiddag. Het thema is: 'Lof der Zotheid: Humor als tegengif in de vroegmoderne tijd'.

Humor is lang bestudeerd als wapen, bijvoorbeeld in de vorm van satire. Een heel ander effect van humor is dat het ook spanningsverlichtend kan werken. Vroegmoderne auteurs hebben het ook zo gebruikt maar er is veel minder onderzoek naar gedaan. Deze publieksmiddag richt zich op deze onderbelichte kant van het lachen in de zestiende en zeventiende eeuw. Men kan denken aan de volgende vragen: Hoe werd humor ingezet om mensen te verbinden en ze een gevoel van gemeenschappelijke identiteit te geven? Hoe gebruikte men humor in het omgaan met religieuze angst en onzekerheid? Hoe werd de vredelievende functie ervan omschreven door de vroegmodernen zelf?

De middag wordt opgeluisterd met opvoeringen van scènes uit vroegmodern toneel door de Students of Utrecht Drama Society (SUDS).

Programma

12:45-13:00    Inleiding door dr. Katell Lavéant

13:00-13:40    Prof. dr. Arnoud Visser: Luther en de Lach van Erasmus

Comic Relief: Students of Utrecht Drama Society

13:50-14:30    Dr. Lieke Stelling: Clowns uit het Vagevuur: Humor en Religie in het Engeland van Shakespeare

Pauze

15:00-15:40    Rozanne Versendaal MA: Berichten uit de stadt van grooten hongher: het ludieke vastenmandement in Nederland en Frankrijk

Comic Relief: Students of Utrecht Drama Society

15:50-16:30    Bas Jongenelen: Een smakelijk varkenshoofd

 Borrel

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Drift 21, zaal 0.32, Utrecht
Entree
Gratis
Aanmelden

Voor informatie en aanmelding: uu.ucems@gmail.com