23 mei 2019 van 19:00 tot 20:30

Publiekslezing met James Law: Language development and the social gradient. What, if anything, should be done about it?

Prof. James Law
Prof. James Law

Op 23 mei vindt de publiekslezing Language development and the social gradient: what, if anything, should be done about it? plaats. James Law (hoogleraar Spraak- en Taalwetenschappen, Newcastle University), Visiting Fellow aan het Centre for the Humanities zal als spreker aanwezig zijn. De voertaal van de lezing is Engels.

Het is al lang bekend dat wat we tegen onze kinderen zeggen van invloed is op hoe ze taal leren, en dat er veel variatie is in de snelheid waarmee ze zich de taal eigen maken. Wat duidelijk is geworden, is dat er een duidelijke sociale gradiënt is in de manier waarop ouders omgaan met hun kinderen en in de taalontwikkeling van de kinderen, die al ruim voor de leerplicht aanwezig is en voor veel kinderen doorgaat op school.

Sociale gradiënten

Dit roept vragen op over wat we er eventueel aan moeten doen. James Law presenteert gegevens over sociale gradiënten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en zal verder ingaan op de '30 million word gap campaign’ van de VS. Ook gaat hij in op de Britse strategie ter bevordering van sociale mobiliteit om deze kwesties aan te pakken. Tot slot zal hij de gegevens over de taalinterventie bekijken en uitleggen hoeveel we realistisch gezien kunnen verwachten van deze interventies.

De lezing zal worden gevolgd door een borrel.

James Law

James Law is opgeleid als linguïst (1978) en logopedist (1981). Voor hij aan zijn promotieonderzoek (City University, London) begon, heeft hij geruime tijd als logopedist gewerkt. In 2004 verhuisde hij naar Edinburgh om daar het Centre for Integrated Healthcare Research op te zetten. Sinds 2010 is hij Professor of Speech and Language Science aan Newcastle University.

Taalontwikkeling

Law is expert op het gebied van taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Zijn onderzoek is sterk verbonden met de klinische praktijk en het onderwijs. Hij leidde de eerste Cochrane review over de effectiviteit van interventies voor kinderen met primaire spraak- en taalstoornissen (2003). Andere systematische reviews die onder zijn leiding tot stand kwamen betreffen interventies bij kinderen met een gehemeltespleet en de relatie tussen taal(problemen) en gedragsproblemen.

Better Communication Research Programme

Hij bestudeerde ook de relatie tussen taalvaardigheid bij aanvang van het basisonderwijs en academisch en maatschappelijk succes, alsmede psychologisch welbevinden, later in het leven. Verder houdt hij zich bezig met onderzoek naar gezondheids- en onderwijsvoorzieningen voor kinderen met beperkingen in spraak, taal of communicatie. Dit heeft onder meer geleid tot het omvangrijke Better Communication Research Programme, dat tot doel heeft het beleid ten aanzien van de voorzieningen voor kinderen met dergelijke beperkingen richting te geven.

 

Begindatum en -tijd
23 mei 2019 19:00
Einddatum en -tijd
23 mei 2019 20:30
Entree
Gratis entree