25 april 2018 van 17:00 tot 18:30

Publiekslezing Antonella Sorace over tweetaligheid

© iStockphoto.com/CEFutcher

Op woensdag 25 april geeft Antonella Sorace (University of Edinburgh) een publiekslezing over tweetaligheid getiteld 'Bridging the divide: science and public understanding of bilingualism'. Na haar lezing gaan drie taalexperts en een hoogleraar orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht nader in op het maatschappelijk belang van het onderzoek naar tweetaligheid.

Deze bijeenkomst is interessant voor zowel onderzoekers op het gebied van meertaligheid, als ook voor professionals die in hun werk hiermee te maken hebben. Antonella Sorace is professor in Development Linguistics aan de Universiteit van Edinburgh. Zij is een linguïst van naam en faam, gespecialiseerd in tweetaligheid, en buitengewoon succesvol in het begrijpelijk maken van complexe linguïstische kennis over meertaligheid en meertalige ontwikkelingen voor een niet-academisch publiek. Zij is de oprichter van netwerkorganisatie Bilingualism Matters.

Programma

Keynote Antonella Sorace: Bridging the divide: science and public understanding of bilingualism

Samenvatting: professor Sorace zal eerst de belangrijkste thema's en uitdagingen van tweetaligheid schetsen, en hun implicaties voor een in toenemende mate meertalige samenleving. Daarna laat ze zien hoe het door haar opgerichte informatie- en publiekscentrum Bilingualism Matters verschillende gemeenschapssectoren in Schotland en internationaal helpt om geïnformeerde en realistische beslissingen te maken op het gebied van tweetaligheid en taalverwerving.

Referenten

  • Hoogleraar orthopedagogiek Paul LesemanThe situation of Moroccanand Turkish families in the Netherlands (which differs quite substantially from that of families [most] often targeted in the scientific literature).​
  • Hoogleraar logopediewetenschap Ellen GerritsDealing with bilingualism in the context of diagnosing and treating developmental language disorders.
  • Docenten Sergio Baauw en Marie Steffens: Bilingualism, education and inclusion of newly arrived immigrants.

Moderator

Frank Wijnen (hoogleraar psycholinguïstiek)

Er is ruim gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. De voertaal is Engels.

Organisatie

De lezing wordt georganiseerd door het Centre for the Humanities in samenwerking met het Utrecht Institute of Linguistics OTS.

 

Begindatum en -tijd
25 april 2018 17:00
Einddatum en -tijd
25 april 2018 18:30
Entree
Gratis