Publieksdag: Mens en natuur in de vroegmoderne wereld

Centre for Early Modern Studies

tot
Collage van uitgeknipte prenten geplakt op een vroegmodern albumblad, ca. 1690-1720
Collage van uitgeknipte prenten geplakt op een vroegmodern albumblad, ca. 1690-1720. Rijksmuseum, Amsterdam

Net als vandaag hadden mensen in de vroegmoderne tijd een veelzijdige verhouding tot de natuur. Ze waren ervan afhankelijk, voor eten en een leefbaar klimaat. De natuur kon overweldigend zijn, qua schoonheid, maar ook door haar natuurrampen en ziekten. Tegelijk probeerden mensen de natuur voortdurend naar hun hand te zetten voor eigen profijt. De jaarlijkse publieksdag van het Centre for Early Modern Studies, op vrijdag 29 september, verkent de ontwikkeling van deze meerduidige verhouding.

Nieuwe materialen

Door ontdekkingsreizen en kolonisatie kwamen er steeds meer planten uit verre oorden als medicijnen in gebruik en veranderde het denken over de plaats van de (westerse) mens in de wereld. Kunstenaars en ambachtslieden experimenteerden met natuurlijke materialen, bijvoorbeeld om verf te maken of kruiden te distilleren.

Veel sterker dan nu zat er ook een religieuze kant aan de vroegmoderne natuurbeleving: bestudering van de schepping werd gezien als manier om dichter bij God te komen, en het was God die ons al die nuttige en handige materialen in de natuur ter beschikking stelde. In de omgang met de natuur speelde daarom ook symboliek een belangrijke rol.

Hoe kunnen we dit samenspel van praktische en symbolisch/religieuze betekenissen ontrafelen? Hoe zijn ontwikkelingen in de houding ten opzichte van de natuur te achterhalen via teksten, afbeeldingen en objecten? En hoe kunnen nieuwe (digitale) onderzoeksmethoden ons helpen om de vroegmoderne omgang met de natuur beter te begrijpen?

Organisatie

Ieder jaar organiseert het Centre for Early Modern Studies een publieksdag over een onderwerp dat interessant is voor een breed publiek. Bezoekers krijgen een kijkje in de keuken van het onderzoek en worden uitgenodigd om na te denken over parallellen en verschillen met het heden.

De organisatie is dit jaar in handen van Arjan van Dalfsen, Richard Calis en Andrea van Leerdam, ondersteund door Anner Hasperhoven.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Universiteitsmuseum Utrecht (UMU)
Aanmelden

Klik hier om je aan te melden

Meer informatie
Meer informatie over de Publieksdag