13 november 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie S. Rontogianni

Proteomics of human breast cancer: Dissecting extra- and intracellular signaling in the search for biomarkers and novel therapeutic interventions

Het werk dat in deze thesis wordt beschreven laat de enorme potentie van het gebruik van de op massaspectrometrie-gebaseerde (phospho)proteomics technologie zien, met als doel eiwitten en de bijbehorende signaleringsnetwerken te studeren en karakteriseren in kankeronderzoek.

We laten in een borstkankermodel zien dat proteomics een veelbelovende methode is om nieuwe eiwit-biomarkers te ontdekken en om eiwit-interactienetwerken te ontdekken die betrokken zijn in de behandeling, progressie en metastase van kanker. In totaal worden drie hoofdprojecten beschreven in dit proefschrift.

In het eerste project onderzochten we de potentie van borstkanker-afkomstige extracellulaire vesicles als biomarker, door de (phospho)proteoom-profielen van tien verschillende borst(kanker)cellijnen, voornamelijk TNBC- en HER2-subtypen, te vergelijken. We laten zien dat de proteooms van extracellulaire vesicles goed clusteren op basis van hun subtypen en ontdekten subtype-specifieke eiwitclusters die borstkanker-etiologie reflecteren.

Het tweede project had als doel het begrijpen van de achterliggende mechanismen van synergie in werking van EGFR- en ROCK-inhiberende geneesmiddelen als combinatiebehandeling van TNBC-tumoren. We hebben een uitgebreide profilering van het proteoom en fosfoproteoom uitgevoerd om eiwitten en signaleringsroutes te identificeren die veranderen tijdens behandeling met een enkele versus de combinatiebehandeling. Hierbij identificeerden we autofagie als een mechanisme die betrokken is bij de cellulaire respons op combinatiebehandeling.

Het laatste project had als doel inzicht te vergaren in the moleculaire mechanismen die de functie van de oncogene transcriptiefactor Fra-1 reguleren tijdens metastase. Hiertoe onderzochten we Fra-1-eiwitcomplezen in borstkankercellijnen. Onze analyse onthulde, naast een aantal bekende Fra-1-interactoren, een aantal nieuwe potentiele interactiepartners.

--

Begindatum en -tijd
13 november 2019 10:30
Einddatum en -tijd
13 november 2019 11:30
Promovendus
S. Rontogianni
Proefschrift
Proteomics of human breast cancer: Dissecting extra- and intracellular signaling in the search for biomarkers and novel therapeutic interventions
Promotor(es)
prof. dr. A.J.R. Heck
Co-promotor(es)
dr. A.F.M. Altelaar