Promotieonderzoek naar zelfoverschatting van kinderen

tot

Jonge kinderen hebben de neiging om hun vaardigheden, begrip, en kennis te overschatten. Tenminste, dit geldt voor westerse kinderen. In haar proefschrift onderzocht Mengtian Xia de zelfoverschatting van kinderen uit Nederland en China. Zowel Nederlandse als Chinese kinderen overschatten hun prestaties op de meeste taken, wat laat zien dat zelfoverschatting geen uniek westers fenomeen is. 

Xia: “Om meer te weten te komen over mogelijke leeftijdsverschillen in zelfoverschatting hebben we in een meta-analyse de bevindingen samengebracht uit 39 onderzoeken. Uit deze meta-analyse blijkt dat kinderen, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, hun presteren voorafgaand aan een taak gemiddeld 1.3 keer hoger inschatten dan hun daadwerkelijke presteren.” 

Ook ondervond de promovendus dat zelfoverschatting geleidelijk afneemt naarmate kinderen ouder worden. Op vierjarige leeftijd waren inschattingen gemiddeld twee keer zo hoog als de daadwerkelijke prestaties, op twaalfjarige leeftijd waren de inschattingen vrijwel accuraat. “Een verrassend resultaat was dat kinderen zichzelf tegenwoordig meer overschatten dan enkele decennia geleden. Mogelijk is dit het gevolg van de toename in individualisme die wereldwijd wordt gezien.” 

In haar proefschrift werpt Xia ook de vraag op waarom kinderen hun taakprestaties overschatten. “Onze bevindingen laten zien dat zowel (meta)cognitieve processen als motivatieprocessen een rol spelen. Jonge kinderen gebruiken relevante taakinformatie niet altijd op een effectieve manier om hun prestatie-inschattingen te verbeteren. Zij blijven zichzelf bijvoorbeeld overschatten, zelfs nadat ze feedback hebben ontvangen op hun presteren. Daarnaast hebben we bewijs gevonden dat kinderen zichzelf overschatten omdat ze graag goed willen presteren.”

Het proefschrift van Xia draagt bij aan een beter begrip van óf, wanneer, waar, en waarom kinderen hun eigen prestaties overschatten. Voor ouders, leraren en andere professionals die met kinderen werken is het een waardevol inzicht dat zelfoverschatting een veelvoorkomende vertekening is in het zelfbeeld van jonge kinderen. De bevinding dat zelfoverschatting van jonge kinderen wijdverbreid is en generaliseert over taken en culturen, geeft aan dat er geen reden is voor bezorgdheid wanneer een jong kind zichzelf overschat.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, en online
Promovendus
Mengtian Xia
Proefschrift
Self-Overestimation in Early Childhood and Beyond
Promotor(es)
prof. dr. S.C.E. Thomaes
Co-promotor(es)
dr. A.M.G. Poorthuis