Promotieonderzoek naar steun uit informeel netwerk voor jongeren met meervoudige problemen

tot

Psychologische hulp voor jongeren met psychische problemen is niet altijd effectief, vooral niet voor jongeren uit gezinnen met complexe en meervoudige problemen. Sociale steun vanuit het informele netwerk (vrienden, familie, buren, etc.) wordt gezien als een belangrijke beschermende factor voor mentale problemen, aangezien het ontvangen van sociale steun samenhangt met welzijn en veerkracht. Daarom is de verwachting dat interventies verbeterd kunnen worden door samen te werken met informele steunnetwerken tijdens de geboden hulpverlening. 

In haar promotieonderzoek beschrijft Natasha Koper onder meer hoe effectief interventies zijn waarin wordt samengewerkt met het informele netwerk. En Koper gaat dieper in op de behandeling InVerbinding, een ambulante, systemische behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen waarin wordt samengewerkt met een steunfiguur uit het informele netwerk. De Utrechtse promovendus concludeert dat deze behandeling even goed of zelfs beter is dan andere interventies in het ondersteunen van jongeren en het verminderen van hun problemen.

Ook keek Koper wat steun voor jongeren en ouders uit gezinnen met meervoudige en complexe problemen kon betekenen tijdens de coronapandemie. Door de maatregelen tijdens de coronapandemie hebben jongeren en hun ouders minder kansen gehad om steun uit hun netwerk te krijgen, terwijl de kans op mentale problemen vergroot was, vooral bij kwetsbare groepen.

Onderzoeksresultaten toonden al aan dat de coronapandemie door sommige jongeren uit gezinnen met meervoudige en complexe problemen als stressvol werd ervaren. Koper: “Jongeren die pandemiestress ervoeren hadden een hoger risico op mentale problemen, vooral als ze aangaven geen of weinig steun van hun hulpverlener (formele steun) te krijgen.” 
Ouders werden minimaal beïnvloed door pandemiestress, wat duidt op kracht en flexibiliteit. Jongeren en ouders die tijdens de pandemie steun ervoeren uit hun informele en/of formele netwerk, hadden minder mentale problemen. Koper: “Dit toont het belang aan van het bieden van hulp en steun aan mensen met mentale problemen tijdens stressvolle situaties zoals een pandemie.”

Over het promotieonderzoek van Koper is een animatievideo verschenen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, en online
Promovendus
Natasha Koper
Proefschrift
Better together: Supporting youth with mental health needs by utilizing the social network
Promotor(es)
prof. dr. S.J.T. Branje
prof. dr. G.J.J.M. Stams
Co-promotor(es)
dr. H.E. Creemers
MSc L. Van Dam