Promotieonderzoek naar sociale normen en gedrag van minderheids- en meerderheidsgroepen

tot

In het huidige publieke en politieke debat worden de culturele verschillen tussen etnisch-religieuze groepen regelmatig beschouwd als een bedreiging voor de samenhang van West-Europese samenlevingen. In zijn proefschrift toont Nick Wuestenenk echter aan dat, hoewel de culturele verschillen tussen etnisch-religieuze groepen groot kunnen zijn, deze verschillen zich lang niet altijd vertalen in gedragsverschillen.

Individuen passen hun gedrag namelijk aan aan de sociale normen die zij waarnemen in hun omgeving, zelfs als dit betekent dat hun gedrag niet aansluit op hun persoonlijke voorkeuren. Wuestenenk: “Doordat voorgaand onderzoek zich voornamelijk concentreert op de culturele verschillen tussen groepen, zonder rekening te houden met de sociale context waarin deze houdingen tot uiting komen, leren we weinig over hoe etnische diversiteit van invloed is op hedendaagse samenlevingen. Sterker nog: de culturele verschillen die in voorgaand onderzoek worden gevonden, dragen mogelijk alleen maar bij aan de marginalisering van etnische minderheidsgroepen door te suggereren dat zij zich niet of nauwelijks aanpassen aan de nationale cultuur van West-Europese samenlevingen.”

Wuestenenk vindt precies het tegenovergestelde: terwijl conservatieve etnische minderheden zich aanpassen aan progressieve normen van de etnische meerderheid, passen progressieve etnische minderheden en etnische meerderheid zich niet aan aan de conservatieve normen van etnische minderheden. Zijn onderzoeksresultaten benadrukken hiermee de cruciale rol die de sociale context speelt bij het vormgeven van gedragsuitkomsten van etnische minderheids- en meerderheidsgroepen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, en online
Promovendus
Nick Wuestenenk
Proefschrift
Support for sexual liberalization among ethnic majorities and minorities in Europe: The role of social norms in the public expression of opinions
Promotor(es)
prof. dr. F.A. Van Tubergen
prof. dr. N. Ellemers
Co-promotor(es)
dr. T.H. Stark