tot

Promotieonderzoek naar programma voor onderwijsleiders

Twintig jaar geleden startte aan de Universiteit Utrecht de leergang Onderwijskundig Leiderschap, een programma van een jaar bestemd voor onderwijsleiders in formele en informele rollen, om hun expertise te ontwikkelen in het leiden van onderwijsvernieuwing en om een netwerk van gelijkgestemde collega’s op te bouwen. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn een serie 24-uurs bijeenkomsten met gastdocenten, een studiereis naar buitenlandse universiteiten en een onderwijsinnovatieproject dat door deelnemers in hun dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. 

De centrale vraag voor het proefschrift van Hetty Grunefeld was of en hoe een dergelijk programma onderwijsleiders ondersteunt bij het ontwikkelen van hun expertise in het leiden van onderwijsveranderingen. Het Utrechtse programma is vergeleken met programma’s voor dezelfde doelgroep binnen andere universiteiten in Noord-West Europa. Daaruit kwam naar voren dat er verschil is in de duur van de programma’s en in de inhoudelijke accenten die worden gelegd op leiderschap, op onderzoek in het hoger onderwijs en op veranderprocessen. 

Verder heeft de promovenda deelnemers en hun opdrachtgevers en leidinggevenden gevraagd naar de effecten van de UU-leergang. Volgens hen is het een succesvol programma en leidt deelname tot meer kennis bij de deelnemers en tot veranderingen in de dagelijkse onderwijspraktijk, en daarmee ook tot veranderingen in de universiteit. 

Ook evalueerde Grunefeld de concrete leeropbrengst van het programma in termen van adaptieve expertise: het vermogen van experts om ook voor onbekende situaties goede oplossingen te vinden. Dit leidde tot aanbevelingen om binnen het programma voor de groep, op individuele deelnemers toegesneden opdrachten aan te bieden waarmee ze hun adaptieve expertise kunnen ontwikkelen in het leiden van onderwijsveranderingen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
Hetty Grunefeld
Proefschrift
Ontwikkelen van expertise in het leiden van onderwijsveranderingen in onderzoeksuniversiteiten
Promotor(es)
prof. dr. J.W.F. Van Tartwijk
prof. dr. T. Wubbels
Co-promotor(es)
dr. F.J. Prins