Promotieonderzoek naar onderwijsongelijkheid

tot

In veel landen staan de kwaliteit en gelijkheid van onderwijs onder druk. Om onderwijsongelijkheid te begrijpen en te verminderen, is het essentieel om de relatie te onderzoeken tussen drie sleutelfactoren die de prestaties van leerlingen beïnvloeden: scholen, gezinnen en genen. In haar proefschrift bestudeert Kim Stienstra deze drie elementen tegelijkertijd omdat ze anders met elkaar verward kunnen worden, en omdat ze op zo’n manier kunnen samenspelen dat ze onderwijsongelijkheid vergroten of verkleinen. 

Stienstra gebruikte theorie en methoden uit de sociologie en gedragsgenetica om schoolprestaties van tweelingen te analyseren, en verrijkte deze met informatie over de basisschoolomgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Nederlands Tweelingen Register, Nederlandse registers (CBS) aangevuld met data van de Onderwijsinspectie, en Deense registers. 

Stienstra laat met haar onderzoeksresultaten zien dat verschillen in schoolprestaties gerelateerd aan de sociaaleconomische status van het gezin en genen, kleiner zijn in meer gunstige schoolomgevingen. Stienstra: “Dit toont aan dat scholen het potentieel hebben om onderwijsongelijkheid te compenseren. Hoewel in discussies vaak het belang van de kwaliteit van scholen wordt benadrukt, zijn de klasomgeving en sociaaleconomische samenstelling relevanter voor het verminderen van onderwijsongelijkheid.”

Dans je PhD

Stienstra heeft haar proefschrift ook uitgelegd met behulp van een danschoreografie. Met deze video wil de promovendus meedingen naar de hoofdprijs in de internationale competitie ‘Dance your PhD’ van het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, en online
Promovendus
Kim Stienstra
Proefschrift
Onderwijskwaliteit en ongelijkheid: De wisselwerking tussen scholen, families, en genen
Promotor(es)
prof. dr. W.A.F. Maas
Co-promotor(es)
dr. A. Knigge