16 maart 2018 van 16:15 tot 17:00

Promotieonderzoek naar mindfulness

Het toepassen van mindfulness wordt steeds populairder. En hoewel veel onderzoek aantoont dat dit zorgt voor een vermindering van angst, depressie, en verlangens, is er minder bekend over hoe mindfulness nou precies werkt. Promovendus Mike Keesman ondernam twee stappen om hier meer over te leren. Eerst richtte hij zich op de rol van de geest bij het veroorzaken van reactiviteit, zoals verlangens om te eten en de aanmaak van speeksel. Daarna onderzocht hij welke actieve component van mindfulness daar verandering in zou kunnen brengen.  

In zijn proefschrift suggereert Keesman dat het zien van een energierijk product mentale beelden over het opeten daarvan aanwakkert, wat vervolgens een belangrijke rol speelt bij het aanwakkeren van reactiviteit. Uit één van de experimenten bleek bijvoorbeeld dat het inbeelden van het opeten van een energierijke snack leidt tot verhoogde speekselaanmaak.

In zijn onderzoek gaat Keesman ook in op een specifieke component van mindfulness: decentering. Decentering is het inzicht dat ervaringen van voorbijgaande aard zijn. Keesman stelt dat decentering een belangrijke rol speelt bij het verminderen van reactiviteit op mentale beelden. In verschillende experimenten werden deelnemers in 3 tot 15 minuten aangeleerd om decentering toe te passen. Een van de resultaten was dat het toepassen van decentering bij het inbeelden van een energierijke snack leidt tot verminderde verlangens om te eten. 

Met zijn proefschrift geeft Keesman een systematisch overzicht van hoe decentering kan werken, en hoe dit toegepast kan worden om reactiviteit te verminderen. Dat maakt deze actieve component van mindfulness wellicht toegankelijker voor verder onderzoek, om een gezonde leefstijl te bevorderen.

Begindatum en -tijd
16 maart 2018 16:15
Einddatum en -tijd
16 maart 2018 17:00
Promovendus
Mike Keesman
Proefschrift
Observing the mind instead of acting on it: How mindfulness empowers people to live healthily
Promotor(es)
Henk AartsMichael Häfner
Co-promotor(es)
Esther K. Papies