21 februari 2020 van 14:30 tot 15:30

Promotieonderzoek naar kwaliteit kindercentra

Kindercentra dragen zorg voor verantwoorde kinderopvang van goede kwaliteit, en zijn een belangrijke partij in het voorkomen van ongelijke kansen. Dit gebeurt in Nederland, na opeenvolgende hervormingen, in een hybride stelsel waarin zowel private for-profit als private not-for-profit organisaties actief zijn. Promovenda Willeke van der Werf onderzocht of in de context van stelsel-hybriditeit verschillende typen kinderopvangorganisaties zijn ontstaan, en of deze typen organisaties onderling verschillen in kwaliteit en in omgaan met diversiteit en inclusie.

Van der Werf vond verschillende typen organisaties die onderling sterk verschilden in pedagogische kwaliteit en inclusief klimaat. Dit was mede afhankelijk van de groepen kinderen en ouders met wie zij werken. 

Sociaal geëngageerde professionele kindercentra (zowel for-profit als not-for-profit) die vanwege hun klantengroep het meest worden geconfronteerd met de complexe problemen van kinderen in achterstandssituaties, presteerden het beste op vrijwel alle indicatoren van kwaliteit en inclusie. Van der Werf: “Als organisaties onderscheidden zij zich van andere organisaties door de combinatie van een sterke professionele oriëntatie met maatschappelijk engagement, tot uitdrukking komend in actief contact met ouders in achterstandsgroepen en een educatieve-emancipatorische missie.” Traditionele professioneel-bureaucratische en marktgeoriënteerde kinderopvangorganisaties boden lagere kwaliteit en waren minder cultureel-inclusief.

Begindatum en -tijd
21 februari 2020 14:30
Einddatum en -tijd
21 februari 2020 15:30
Promovendus
Willeke van der Werf
Proefschrift
Diversiteit, inclusie en kwaliteit in het hybride kinderopvangstelsel in Nederland. Organisaties als intermediair tussen beleid en praktijk
Promotor(es)
prof. dr. P.P.M. Lesemanprof. dr. P.N. Kenis
Co-promotor(es)
dr. P.L. Slot