Promotieonderzoek naar gecompliceerde rouwklachten bij baanverlies

tot

De meeste mensen ervaren relatief weinig psychologische stress bij onvrijwillig baanverlies. Toch loopt zo'n 18% van de mensen die onvrijwillig hun werk verliezen vast in gecompliceerde rouwklachten. Deze rouwsymptomen zijn bijvoorbeeld moeite om het verlies te accepteren, problemen om "door te gaan" met leven, woede en bitterheid, een gebrek aan zingeving en identiteitsontwrichting.

Met haar proefschrift laat Janske van Eersel zien dat gecompliceerde rouwklachten te onderscheiden zijn van depressieve en angstklachten na baanverlies. Van Eersel: “Belangrijke risicofactoren die hierbij een rol spelen zijn: een sterk geloof in een onrechtvaardige wereld, een laag zelfbeeld en veelvuldig gebruik van inefficiënte copingstrategieën.” 

Volgens de Utrechtse promovendus liggen er drie kernprocessen ten grondslag aan het ontwikkelen en de instandhouding van deze rouwklachten. Allereerst negatieve overtuigingen over het zelf, de wereld, de toekomst en anderen. Daarnaast angstige en depressieve vermijdingsstrategieën om de realiteit niet onder ogen te hoeven zien. En tot slot gebrekkige integratie van het baanverlies in het geheugen, waardoor het verlies onwerkelijk blijft voelen.

Als deze gecompliceerde rouwklachten niet herkend en aangepakt worden, kan een opeenstapeling ontstaan van allerlei psychologische en praktische problemen. Daarnaast drogen hulpbronnen, zoals sociale steun, geld en zelfvertrouwen, langzaam op. Dit samenspel van rouwklachten na baanverlies en andere problemen maakt het moeilijk om actief op zoek te gaan naar ander werk, en om succesvol (eventuele) sollicitatieprocedures te doorlopen. Van Eersel: “Het is daarom belangrijk dat we ons, binnen deze minderheid die vastloopt na baanverlies, niet alleen richten op depressieve en angstklachten, maar ook oog hebben voor de impact van rouw om kwetsbare personen tijdig te kunnen identificeren en te behandelen.”

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, en online
Promovendus
Janske van Eersel
Proefschrift
Working through job loss: Characteristics and consequences of complicated grief following job loss
Promotor(es)
prof. dr. P.A. Boelen
prof. dr. A.W. Taris