tot

Promotieonderzoek naar een psychofysieke training Rots & Water

Om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling bieden scholen specifieke universele programma’s aan. In Nederland is Rots & Water (R&W) zo’n programma, uitgevoerd door gymleerkrachten. In haar proefschrift onder 1299 vmbo-leerlingen (in klas 1 en 2) op 13 scholen ging Esther Mertens na of R&W tot betere vaardigheden in hun persoonlijk en sociaal functioneren leidt. Ook zocht Mertens uit hoe R&W scoort vergeleken met internationale programma’s. Mertens heeft zich gericht op vmbo-leerlingen, omdat deze leerlingen vaker persoonlijke en sociale problemen lijken te ervaren dan leeftijdsgenoten. 

Wereldwijd blijken universele programma’s op scholen een klein effect te hebben. Mertens concludeert dat dit ook geldt voor R&W: “Leerlingen die R&W kregen, voelden zich gemiddeld iets prettiger en waren iets minder agressief dan leerlingen uit de controlegroep.” 
Dit effect van R&W bleek af te hangen van de manier waarop R&W op school gegeven wordt, en in beperkte mate van de persoonlijkheidskenmerken van leerlingen. Mertens komt tot de conclusie dat de effecten van R&W het grootst waren in de brugklas.

Verder bleek uit de internationale studie dat onderdelen van programma’s die samenhingen met sterkere effecten niet altijd vaak gebruikt worden. “Er lijken dus mogelijkheden te zijn voor het verbeteren van dit type universele programma’s.”

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
Esther Mertens
Proefschrift
Skills and Struggles in the Intra- and Interpersonal Domain: Effectiveness of Universal School-Based Interventions
Promotor(es)
prof. dr. M. Dekovic
Co-promotor(es)
dr. E. Reitz
dr. W.M. Van Londen - Barentsen