15 juni 2018 van 12:45 tot 13:30

Promotieonderzoek naar de levens van partners van gedetineerden

Veel vrouwen ervaren negatieve reacties, verliezen sociale contacten en zien hun welzijn afnemen als hun partner in de gevangenis komt. Maar voor sommige vrouwen heeft de gevangenisstraf van hun partner ook positieve gevolgen. Hun welzijn en financiële situatie verbetert juist tijdens de detentie van hun partner. Dit zijn de belangrijkste conclusies in het proefschrift van Susanne van ’t Hoff-de Goede die 15 juni 2018 promoveert op een onderzoek naar partners van gedetineerden. 

Jaarlijks worden in ons land ongeveer 30.000 personen in detentie genomen, en naar schatting hebben 10.000 van hen een partner. De Utrechtse promovenda heeft, door middel van een uitgebreide vragenlijst die zes en twaalf maanden na de start van de detentie is ingevuld door 119 vrouwelijke partners van mannelijke gedetineerden, onderzocht wat de gevolgen van detentie zijn voor de partners van gedetineerden. De gevolgen blijken er in belangrijke mate van af te hangen of de financiële- en thuissituatie van partners van gedetineerden verbetert. Als dat het geval is neemt hun welzijn toe. Maar indien hun financiële situatie verslechtert neemt hun welzijn juist af.

Deze inzichten zijn belangrijk omdat partners van gedetineerden niet schuldig zijn aan het delict dat de gedetineerde heeft gepleegd, maar er in veel gevallen dus toch voor worden “gestraft”. Verder geven de resultaten aan dat de beschermende rol van partners bij het voorkomen van criminaliteit door detentie in gevaar kan komen. De promovenda pleit er dan ook voor dat (overheids)onderzoekers en beleidsmakers meer aandacht geven aan de gevolgen van detentie voor partners van gedetineerden.

Begindatum en -tijd
15 juni 2018 12:45
Einddatum en -tijd
15 juni 2018 13:30
Promovendus
Susanne van 't Hoff-de Goede
Proefschrift
While you were locked up. An empirical study on the characteristics, social surroundings and wellbeing of partners of prisoners in The Netherlands.
Promotor(es)
Prof. dr. ir. A.G. van der LippeProf. dr. P. Nieuwbeerta