1 april 2019 van 12:45 tot 13:30

Promotieonderzoek: meer autonomie van zorgverleners maakt werken in de thuiszorg aantrekkelijker

Verpleegster in de thuiszorg

In veel West-Europese landen neemt de vraag naar thuiszorg toe. Meerdere landen worden geconfronteerd met tekorten aan zorgverleners in de thuiszorg. Inzicht in werkomstandigheden die samenhangen met de aantrekkelijkheid van werken in de thuiszorg is daarom van belang. Deze kennis kan helpen bij het behoud van zorgverleners voor de thuiszorg en bij het werven van nieuw personeel.

In haar proefschrift onderzoekt promovenda Erica Maurits hoe autonomie, ofwel onafhankelijkheid en vrijheid van initiatief, samenhangt met de aantrekkelijkheid van werken in de thuiszorg. Drie dimensies van autonomie worden onderscheiden: autonomie over de zorg voor cliënten, werkautonomie en organisatorische autonomie.

Maurits laat zien dat autonomie positief samenhangt met de aantrekkelijkheid van werken in de thuiszorg. Zorgverleners in de thuiszorg die meer autonomie ervaren zijn meer bevlogen en minder geneigd te overwegen om de zorgsector te verlaten. Verpleegkundigen zien de drie dimensies van autonomie als aantrekkelijke aspecten van hun werk. Meer autonomie over de zorg voor cliënten maakt zorgverleners in de thuiszorg ook meer tevreden met hun werk.

Het wordt aanbevolen om de autonomie van zorgverleners in de thuiszorg te bevorderen in beleid en in de praktijk. Dit kan door het introduceren van zelfsturende teams. Maurits laat zien dat het werken in een zelfsturend team positief samenhangt met werktevredenheid, deels doordat zorgverleners meer autonomie ervaren over de zorg voor cliënten. Het organiseren en verlenen van populatiegerichte, geïntegreerde thuiszorg zal de autonomie van zorgverleners waarschijnlijk ook vergroten. Dit proefschrift toont aan dat verpleegkundigen in de thuiszorg de verschillende aspecten van populatiegerichte, geïntegreerde thuiszorg waarderen.

Begindatum en -tijd
1 april 2019 12:45
Einddatum en -tijd
1 april 2019 13:30
Promovendus
Erica Maurits
Proefschrift
Autonomy of nursing staff and the attractiveness of working in home care
Promotor(es)
prof. dr. P. P. Groenewegen, prof. dr. A. Francke
Co-promotor(es)
dr. A.J.E. de Veer