Promotie Zipeng Zhang: De economische ontwikkeling van China tijdens de Ming-dynastie (1368-1644)

tot
Antieke chinese munten © iStockphoto.com/VM_Studio
© iStockphoto.com/VM_Studio

Op 29 augustus promoveert Zipeng Zhang met zijn proefschrift 'Between Government and Market: Building Blocks of a New Economic History of China’s Industrial Development During the Ming Dynasty (ca. 1368-1644)'. 

Kernvragen over de economische ontwikkeling van China

Wat gebeurde er met de economische ontwikkeling op de lange termijn, vooral vanuit het oogpunt van de industrie, in het late keizerlijke China (960-1911)? Wanneer en waarom raakte China achterop ten opzichte van het Westen? Wat was de rol van de overheid in dit proces, en welke interactie was er tussen overheid en markt? Dit zijn de kernvragen van Zhangs proefschrift.

Focus op de Ming Dynastie

Om deze vragen te beantwoorden, richtte Zhang zich op de Ming-dynastie (1368-1644). Hij gebruikte een historische reconstructie van nationale rekeningen om geselecteerde industriële sectoren te onderzoeken.

Om de ontwikkelingen te begrijpen, onderzocht hij ook verschillende andere dynastieke periodes voor en na de Ming, waaronder de Song (960-1279), de Yan (1271-1368) en de Qing (1644-1911), en incidenteel zelfs de Republikeinse periode (1911-1949).

Conclusies

Kant-en-klare historische gegevens over China zijn uiterst zeldzaam, maar Zhang ontdekte dat China ontegenzeggelijk de grootste industrie in de pre-industriële wereld was. Volgens hem zijn de aloude opvattingen van zowel staatsmonopolie in de Ming als stagnatie (of achteruitgang) in de Ming-Qing achterhaald.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
Zipeng Zhang
Proefschrift
Between Government and Market: Building Blocks of a New Economic History of China’s Industrial Development During the Ming Dynasty (ca. 1368-1644)
Promotor(es)
prof. dr. J.L. Van Zanden
Co-promotor(es)
dr. B. van Leeuwen