24 juni 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Zelfbeeld heeft sterk effect op liegen in economische transacties

Academiegebouw in de lente met mensen erbij en een bloembak

In veel situaties zijn leugens maatschappelijk ongewenst en hebben ze gevolgen voor individuen en de samenleving als geheel, bijvoorbeeld als het gaat om belastingen, verzekeringen of verkooptransacties. In haar proefschrift Essays on self-image and preferences for honesty richt econoom Franziska Heinicke zich op de rol van het zelfbeeld in de beslissing om een leugen te vertellen en verkent zij de relatie tussen zelfbeeld en eerlijkheid.

De verhalen over zelfbeeld en voorkeuren voor eerlijkheid dragen bij aan de groeiende literatuur die ons begrip van oneerlijkheid probeert te verbreden en ons zinvolle inzichten verschaft over hoe we eerlijkheid in economische interacties kunnen vergroten.

Lees meer in het Engelstalige bericht.

Franziska Heinicke is Research Fellow aan de Universiteit van Mannheim en als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics. Zij verdedigt haar proefschrift Essays on self-image and preferences for honesty op 24 juni aan de Universiteit Utrecht. 

Begindatum en -tijd
24 juni 2019 14:30
Einddatum en -tijd
24 juni 2019 15:30
Promovendus
Franziska Heinicke
Proefschrift
Essays on self-image and preferences for honesty
Promotor(es)
Prof. dr. Stephanie Rosenkranz
Entree
Gratis toegankelijk