tot

Promotie Yuan Xie: How Do Mandarin Chinese Children Build Bridges?

Een chinese kleuter speelt met blokken © iStockphoto.com/AsiaVision
© iStockphoto.com/AsiaVision

Op 7 september verdedigt Yuan Xie haar proefschrift getiteld 'How Do Mandarin Chinese Children Build Bridges?'.

Referentiële afhankelijkheden

In haar dissertatie heeft Xie onderzocht hoe Mandarijn Chinese kinderen van 3 tot 6 jaar kennis verwerven van referentiële afhankelijkheden. Zulke afhankelijkheden vereisen een vorm van bruggenbouw tussen het element ziji (-zelf) en een antecedent als Zhangsan, of tussen een definiete nominale frase zoals zouzhe (de schrijver) en een eerder uitgedrukte nominale frase als (yi)-ben shu (een boek). 

Syntax-Discourse-Processing-model

Om dit doel te bereiken heeft zij eerst een Syntax-Discourse-Processing-model gebouwd om de mechanismen van referentiële afhankelijkheden in het Mandarijn Chinees te beschrijven. Een dergelijk model is nodig omdat puur syntactische of discourse-theorieën verschillende referentiële afhankelijkheden onvoldoende verklaren. Het voorgestelde model houdt rekening met zowel morfo-syntactische kenmerken als discoursefactoren, zowel vanuit het perspectief van verwerking als vanuit een computationeel perspectief, wat nieuwe inzichten oplevert in bestaande syntactische en discourse-theorieën over referentiële afhankelijkheden. 

Aquisitieprofielen

"Met dit model heb ik twee taalbegripsexperimenten uitgevoerd om de kennis van Mandarijn-Chinese kinderen over referentiële afhankelijkheden te testen," vertelt Xie. De bevindingen laten zien dat Mandarijnse kinderen al op zeer jonge leeftijd beschikken over kennis van de syntaxis-discourse interface. Meer in het bijzonder weten ze hoe ze een brug moeten bouwen tussen ziji en zijn antecedent, maar ook een brug tussen een definiete nominale frase en zijn antecedent. Beiden vertoonden zij rond de leeftijd van 3 tot 4 jaar, en na de leeftijd van 4 jaar vertoonden ze volledig volwassen gedrag. Deze acquisitieprofielen van Mandarijn-Chinese kinderen kunnen ook dienen voor een algemene vergelijking met hun Nederlandse tegenhangers in eerdere studies en bieden ondersteuning voor het nieuw voorgestelde model.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
Yuan Xie
Promotor(es)
Prof. S. Avrutin
Prof. P.H.A. Coopmans