18 januari 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Xin Li over taalspecificiteit en -onafhankelijkheid in de 'mapping' van lexicale tonen tussen onderliggende en oppervlaktevormen

© iStockphoto.com

Op 18 januari 2019 zal Xin Li (Utrecht Institute of Linguistics) haar proefschrift Language specificity and generality in the mapping between surface and underlying tones verdedigen in het Academiegebouw.

In verbonden spraak wordt de productie van een spraakklank dikwijls beïnvloed door de articulatorische eigenschappen van naburige klanken. Dit leidt vaak tot een (fonetische) oppervlakterealisatie die anders is dan de onderliggende vorm van de klank. Verschillen tussen oppervlakte- en onderliggende klank als gevolg van een context-gedreven verandering in productie kunnen een probleem opleveren voor de perceptie van luisteraars.

taalspecifieke en taalonafhankelijke kennis

Dit promotie-onderzoek bestudeert de taalspecifieke en taalonafhankelijke kennis waarmee luisteraars een mapping bepalen van oppervlakte- naar onderliggende klanken, gelet op 1) of de mapping uitsluitend afhangt van taalspecifieke kennis of dat hij ook wordt bepaald door taalonafhankelijke kennis over articulatie, 2) of de moeilijkheid van de mapping verschilt voor assimilatie- en dissimilatieprocessen, in het bijzonder voor neutrale niet-moedertaalluisteraars, 3) of de moeilijkheid van de mapping voor neutrale niet-moedertaalluisteraars ook wordt beïnvloed door de mate waarin assimilatie- en dissimilatieprocessen compleet of gradueel zijn.

resultaten

Bovenstaande vragen over mappings zijn onderzocht voor een verzameling van toon- en toonsandhi-fenomen, in een reeks experimenten. De resultaten bieden evidentie voor taalspecificiteit (met betrekking tot het gebruik door luisteraars van hun moedertaalfonologie voor zowel assimilatie- als dissimilatieprocessen) alsmede voor taalonafhankelijkheid (met betrekking tot het gebruik door luisteraars van algemene kennis over articulatorische bewegingen bij assimilatieprocessen). Verder suggereren de resultaten dat taalonafhankelijke segmentatie een rol speelt bij mappings voor complete dissimilatieprocessen (in tegenstelling tot mappings voor complete assimilatieprocessen).

Begindatum en -tijd
18 januari 2019 14:30
Einddatum en -tijd
18 januari 2019 15:30
Promovendus
Xin Li
Proefschrift
Language specificity and generality in the mapping between surface and underlying tones
Promotor(es)
Prof. dr. René Kager