Promotie Wouter Oomen: Hoe goede doelen zichzelf opnieuw (moeten) uitvinden

tot
Rugzak van een humanitair hulpverlener. Foto: Max Bender, via Unsplash
Foto: Unsplash/Max Bender

Op 27 januari verdedigt Wouter Oomen zijn proefschrift getiteld 'What Brings Us Together? Platforms, Common Humanity and the Challenges of Post-Humanitarian Communication'.

Humanitaire communicatie onder druk

De vanzelfsprekendheid waarmee goede doelen ‘goed’ zijn staat onder druk, schrijft Wouter Oomen. NGO’s die werken aan ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp worden geconfronteerd met kritiek en met versnippering van idealen en communicatiemiddelen.

Zo worstelen ze met de koloniale sporen van hun organisaties en de (beeld)taal die zij gebruiken en ontvangen ze scherpe kritieken op hun werk vanuit zowel progressieve als conservatieve hoek. Tegelijk maakt de opkomst van sociale media het lastig een eenduidig, coherent ideaal over internationale solidariteit te vertellen.

Als gevolg zoeken NGO’s naar nieuwe manieren van communiceren – met gemengd succes. Binnen ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp is reflectie een belangrijk uitgangspunt geworden. In hun organisatiestructuur en (publieks)communicatie richten organisaties de schijnwerpers op zichzelf: op hun successen, op hun falen, op hun plek in de samenleving en op verhalen van ‘andermans lijden’.

Platformen

Een belangrijke strategie voor NGO’s om zichzelf opnieuw uit te vinden is het opzetten van platform-structuren. In zijn proefschrift onderzoek Oomen vier platformen die elk op hun eigen manier omgaan met de ‘post-humanitaire’ situatie, zoals de versnipperde context wordt genoemd.

Op basis van een analyse van organisaties en communicatiemiddelen laat Oomen zien dat platformen worden ingezet om versnippering tegen te gaan, te reflecteren op kritieken, utopische nieuwe verhalen te ontwikkelen en ruimte te geven aan verschillende benaderingen van internationale solidariteit.

Niet alle pogingen slagen, of bieden voldoende ruimte voor verregaande herziening van de praktijk van ontwikkelingssamenwerking. Oomen toont aan dat met name de historische en politieke wortels van ongelijkheid en onrecht nog te vaak onderbelicht blijven om structurele problemen het hoofd te bieden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en in het Academiegebouw
Promovendus
W.A. Oomen
Proefschrift
What Brings Us Together? Platforms, Common Humanity and the Challenges of Post-Humanitarian Communication
Promotor(es)
Prof. S. Ponzanesi
Co-promotor(es)
Dr M. Stauff
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository