Promotie: Worden kinderen net zoals hun ouders?

tot

Adolescenten vertonen vaak kenmerken en gedragingen die lijken op die van hun ouders. Met name bepaalde psychische klachten en relatiepatronen kunnen vaak onbedoeld van de ene generatie op de volgende voortduren. Maar hoe worden symptomen en gedragingen tussen ouders en adolescenten overgedragen tijdens de adolescentie? En hoe kunnen we mogelijke intergenerationele overdracht – of het achterwege blijven van die overdracht – verklaren? Met haar proefschrift probeert Susanne Schulz deze vragen te beantwoorden. 

Door middel van vier longitudinale, multi-methodische studies heeft Schulz geprobeerd om meer inzicht te verkrijgen in de intergenerationele overdracht van psychische klachten en relatiekwaliteit in de adolescentie en jongvolwassenheid. Haar dissertatie had drie overkoepelende doelen. Allereerst onderzocht ze hoe psychische klachten en relatiekwaliteit van ouders en adolescenten aan elkaar zijn gerelateerd tijdens de adolescentie, en of de invloed van ouders door de tijd heen verandert. Daarnaast bracht ze in kaart of overdrachtseffecten voornamelijk van ouders op adolescenten verlopen of ook van adolescenten op ouders. Tot slot wilde de promovendus inzicht krijgen in mogelijke mechanismen die de processen van intergenerationele overdracht kunnen verklaren, en welke gezinnen meer of minder sterke verbanden laten zien.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, en online
Promovendus
Susanne Schulz
Proefschrift
The Kids Are Not Alright - Intergenerational Transmission of Psychopathology and Relationships across Adolescence and Young Adulthood
Promotor(es)
prof. dr. S.J.T. Branje
prof. dr. A.J. Oldehinkel
Co-promotor(es)
dr. S.A. Nelemans