23 januari 2020 van 10:30 tot 11:30

Promotie Willem Jan Dekker: Wie is deze? Een onderzoek naar de compositie en Godsvoorstelling van Jesaja 63

Bron: Wikimedia/Pete unseth
Bron: Wikimedia/Pete unseth

Op 23 januari promoveert Willem Jan Dekker op zijn onderzoek naar de compositie en Godsvoorstelling van Jesaja 63. Schijnbare tegenstrijdigheden in het Godsbeeld en gebrek aan samenhang binnen de tekst van Jesaja 63 zijn de aanzet geweest tot deze studie naar de eenheid van deze tekst als literaire compositie.

Gezocht wordt op het niveau van de taal, de vorm en de inhoud van de tekst naar aanwijzingen dat deze als één geheel gelezen en verstaan moet worden. Op de syntactische analyse van Jes. 63 volgt een onderzoek naar de spelers binnen deze tekst en hun onderlinge samenspel. In deze fase van het onderzoek tekent zich af dat Jesaja 63 een compositie is van twee oorspronkelijk zelfstandige teksten. Dekker bestudeerde de woorden van Jesaja 63 en de samenhang van deze tekst met het geheel van het Bijbelboek Jesaja.

Hij toont aan dat Jesaja 63 geschreven is in nauwe samenhang met andere delen van dit boek. De studie wordt vervolgd met een onderzoek van de retorische vorm en structuur van Jesaja 63. Op dit punt van zijn studie maakt Dekker een pas op de plaats: hij ontdekt dat ook Jesaja 64:1-11 bij het onderzoek betrokken moet worden. De studie loopt uit op een onderzoek naar het Godsbeeld van Jes. 63:1-64:11 (h.6), waarbij de schrijver in gesprek gaat met W. Brueggemann en J. Jeremias.

De conclusie van het proefschrift is, dat Jesaja 63 een betekenisvolle compositie is van twee oorspronkelijk zelfstandige teksten; de eenheid van de tekst ligt in zijn spreken over God. Ten slotte schetst Dekker wat de relevantie van deze studie is voor ons eigen denken en spreken over God.

Begindatum en -tijd
23 januari 2020 10:30
Einddatum en -tijd
23 januari 2020 11:30
Promovendus
Willem Jan Dekker
Proefschrift
Wie is deze? Een onderzoek naar de compositie en Godsvoorstelling van Jesaja 63
Promotor(es)
Prof. dr. B.E.J.H. BeckingProf. dr. H.G.L. Peels
Co-promotor(es)
Dr. M.C.A. Korpel
Entree
Vrije toegang